Mezinárodní soustava uložení

Mezinárodní soustava tolerancí a uložení ISO

Obsahuje soubor systematicky uspořádaných 28 poloh tolerančních polí vzhledem k nulové čáře (jmenovitému rozměru) a 20 tolerančních stupňů.

Toleranční pole jsou vyjádřena písmeny, pro díry jsou to velká písmena a pro hřídele písmena malá. Jsou seřazeny abecedně za sebou a některá jsou vyjmutá z důvodu možnosti záměny velké za malé (I, L, O, Q, W – i, l, o, q, w).

Pro díry začínáme písmenem A, které má nejvyšší polohu tolerančního pole vztaženou k nulové čáře a končíme ZC, hluboko pod nulovou čarou. U hřídelí je to přesně naopak.

Na nulové čáře leží toleranční pole H/h. Díra má toleranční pole v kladných hodnotách, hřídel v záporných. Tyta toleranční pole se proto nejčastěji využívají jako základní pro navrhování uložení.

Další zajímavé toleranční pole je JS/js, je souměrné, co do plusu, to do mínusu.

Obr. 21: Polohy tolerančních polí

Toleranční stupeň stupeň přesnosti určuje výšku tolerančního pole.

Stupně normalizované tolerance jsou označeny písmeny IT, s následujícím

číslem stupně, např. IT6. Máme celkem dvacet stupňů přesnosti, od IT 01 až po IT18

Příklady použití IT ve strojírenství:

 •  IT01 – IT4   výroba měřidel a kalibrů
 •  IT3 – IT7     výroba ložisek
 •  IT5 – IT11  přesné a všeobecné strojírenství
 •  IT11 – IT16 výroba polotovarů
 •  IT13 – IT18 kovové konstrukce

Tab. 1: Tabulka nejběžnějších stupňů přesnosti IT6 až IT12.

Obr. 22: Uložení díry a hřídele na jmenovitý průměr 32 mm a uložení H7/js6.

Rozbor toleranční značky

Za jmenovitým rozměrem je uvedeno vždy toleranční pole díry, které se značí velkým písmenem, následuje stupeň přesnost a za lomítkem je toleranční pole hřídele značené vždy malým písmenem, opět následuje stupeň přesnosti.

Obr. 23: Rozbor toleranční značky
Zdroje
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr, FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. Učebnice. ISBN 978-80-251-1887-0.
 • LEINVEBER, Jan a Pavel, VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. xiv, 914. ISBN 978-80-7361-051-7.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou lekce, obrázků  je Ing. Lenka Pomykalová
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Uveďte, jaká písmena používáme pro označení tolerančních polí hřídelů a nábojů.

Otázky pro žáky SŠ

 1. Které toleranční pole se dotýká nulové čáry?
 2. Které toleranční pole je symetrické k nulové čáře?
 3. Kolik máme stupňů přesnosti?
 4. Rozeberte toto uložení ∅40H7/h6.
Zapamatuj si

Toleranční pole jsou vyjádřena písmeny, pro díry jsou to velká písmena a pro hřídele písmena malá.

Toleranční stupeň stupeň přesnosti určuje výšku tolerančního pole.