Příklady uložení

1. Proveďte rozbor uložení

Tab. 1: Tabulka rozboru uložení.

Obr. 28: Grafický rozbor uložení

Tab. 2: Tabulka tolerancí H.

Tab. 3: Tabulka tolerancí h.

 

2. Proveďte rozbor uložení

Tab. 4: Tabulka rozboru uložení.

Obr. 29: Grafický rozbor uložení

Tab. 5: Tabulka tolerancí H.

Tab. 6: Tabulka tolerancí js.

3. Proveďte rozbor uložení

Tab. 7: Tabulka rozboru uložení.

Obr. 30: Grafický rozbor uložení

Tab. 8: Tabulka tolerancí H.

Tab. 9: Tabulka tolerancí e.

 

4. Proveďte rozbor uložení

Tab. 10: Tabulka rozboru uložení.

 

Obr. 31: Grafický rozbor uložení

Tab. 11: Tabulka tolerancí H.

Tab. 12: Tabulka tolerancí p.

 
Zdroje
  • LEINVEBER, Jan a Pavel, VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. xiv, 914. ISBN 978-80-7361-051-7.

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou lekce, obrázků  je Ing. Lenka Pomykalová
Doplňovačka

Doplňte a určete o jaké uložení se jedná?

Doplňovačka

Doplňte a určete o jaké uložení se jedná?

Doplňovačka

Doplňte a určete o jaké uložení se jedná?