Pokyny pro měření

Pokyny při měření

Význam měření spočívá v porovnávání délek hran na obrobcích s měrnou jednotkou. U měřítek se nulová ryska stupnice musí přesně krýt s hranou obrobku. Pokud to lze, mají se hrany obrobku a hrany měřidla přisunout přesně k rovinné ploše. U měření je zapotřebí se dívat kolmo na měřící hrany. Šikmý pohled by zavinil chyby v měření (tento šikmý pohled se nazývá paralaxa.)

Kalené měřící plochy a břity posuvného měřítka jsou s přesností obrobeny, proto by nemělo dojít ke vzniku světelné štěrbiny při přisunutí obou ramen k sobě.Přesnost měřidla se může ovlivnit např. pádem nebo vůlí mezi dotyky. Kontrolu přesnosti si provedeme pomocí kalibrovacího válečku. Velký vliv na přesná měřidla má také teplota okolního prostředí. Hrozí tepelná dilatace a ovlivnění skutečného rozměru.

Před odložením měřítka z obrobku se mají měřící ramena opět rozevřít, aby nedošlo k opotřebení kalených ramen. Přitlačujeme-li měřící ramena více na měřenou součást, může to mít vliv na přesnost vedení posuvného ramena.

Měřící ramena posuvného měřítka se musí přisouvat s citem.