Postup při orýsování

Postup při orýsování

Kalená špička rýsovací jehly proniká částečně do materiálu a při tom vznikne viditelná a hmatatelná ryska. Téměř vždy je nutné při orýsování měřit. Používají se k tomu běžná měřidla délková nebo úhlová. K dosažení přesnosti práce při orýsování součástí je zapotřebí vycházet od určité přímky nebo roviny, od nichž se následně všechny rozměry rýsují.

Orýsování dělíme na:

  • plošné – rýsuje se na rovném rýsovacím stole nebo na plochém materiálu,

  • prostorové – provádí se u složitějších tvarů materiálu a na odlitcích.

Přímé čáry se rýsují tak, že třemi prsty přitlačíme pravítko na polotovar, přitom jehlu držíme mírně skloněnou ve směru pohybu a současně odkloněnou od horní hrany pravítka, aby hrot těsně sledoval hranu přiléhající k obrobku. Jedním tahem vytvoříme rysku. U složitějších tvarů a odlitků můžeme využít tzv. nádrh, kterým se rýsují rovnoběžné rysky. Středící důlek zhotovíme takovým způsobem, že držíme důlčík šikmo mezi prsty, abychom viděli dobře ostrý hrot. Následně upravíme důlčík do svislé polohy a pomocí kladiva přiměřeně udeříme do důlčíku.

Zapamatuj si

Jaké máme druhy orýsování.