Posuv, utváření třísky, řezná rychlost

Posuv, utváření třísky, řezná rychlost

Posuv

Posuv se udává v milimetrech a jedná se o dráhu, kterou břit nástroje urazí za jednu otáčku obrobku.

Pro detailní informace o výpočtech, včetně výpočtu posuvu a příkladů navštivte kapitolu Teorie obrábění - Pohyby při obrábění

Pokud máme nastaven malý posuv, docílíme hladkého povrchu obrobku, ale za delší čas. Naopak pokud nastavíme posuv větší, povrch obrobku bude drsnější, ale zkrátí se čas obrábění.

Tříska

Tříska vzniká postupným oddělováním materiálu a jeho následnou deformací. Tento proces probíhá rychle, takže se zde potýkáme s vyššími teplotami a musíme jak obrobek, tak i nástroj ochlazovat. Vzniklou třísku rozdělujeme na tři základní druhy: lámavou třísku, drobivou třísku a plynulou třísku.

Obr. 1: Kovové špony - tříska

Utváření třísky nám ovlivňuje několik faktorů, jako je např.: velikost úhlu čela a hřbetu nástroje, řeznou rychlostí a materiálem obrobku.

Tříska a její vznik je samostatné obsáhlé téma, které také najdete v e-učebnici v kapitole Vznik třísky a její druhy.

Řezná rychlost

Řeznou rychlost udáváme v metrech za minutu (m/min) a jedná se o rychlost hlavního pohybu při soustružení (rychlost odběru třísky).

Můžeme zvolit různé řezné rychlosti – pokud zvolíme velkou rychlost, zkrátíme dobu výroby, avšak nástroj se rychle otupí a musíme jej často ostřit.

Velikost řezné rychlosti závisí na:

 • materiálu obrobku

 • materiálu břitu soustružnického nože

 • velikosti posuvu (jestli hrubujeme, nebo vytváříme kalibrovaný povrch)

 • trvanlivosti břitu nástroje

 • úhlu nastavení nože

 • úhlu břitu nástroje

 • druhu chlazení a mazání

 • tuhosti a přesnosti obráběcího stroje

Nejlépe je volit střední hodnotu mezi co nejkratší dobou opracování a co nejdelší trvanlivostí břitu nástroje.

Hloubka řezu

Hloubka řezu ap je to tloušťka vrstvy kovu, kterou nůž ubere při jednom záběru. Na její velikost má vliv úhel nastavení nástroje.

Při hrubování by měla být hloubka řezu co největší.

 • hrubování 3 až 20 mm

 • na čisto h 0,5 až 2 mm


Obr. 2: Hloubka řezu

Otáčky

Otáčky udáváme v otáčkách za minutu l/min, jejich velikost určujeme z tabulek, nebo vypočítáváme ze zvolené řezné rychlosti a průměru obrobku.

Zdroje
 • BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II - 1. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.
 • FISCHER, Ulrich. A KOL. Základy strojnictví. Praha: Europa - Sobotáles cz., 2004. ISBN 80-86706-09-5
 • HLUCHÝ, Miroslav a kol. Strojírenská technologie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1975.
 • JANYŠ, Bohumil, Karel RAFTL, Antonín VÁCLAVOVIČ a Vladimír BÍZA. Soustružník: Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. Praha: SNTL, 1969.
 • Technický naučný slovník I. díl A -D. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1981.
 • Technický naučný slovník II. díl E -I. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982.
 • Technický naučný slovník III. díl J -L. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982.
 • Technický naučný slovník IV. díl M -O. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1983.
 • Technický naučný slovník V. díl P - R. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1983
 • Technický naučný slovník VI. díl Ř -T. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1985.
 • Technický naučný slovník VII. díl U -Ž. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1986.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý.Kovové špony - třísky [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.vykupautokatalyzatoru.cz/foto/26/1384462959_0.jpg
 • Obr. 2: Autor neznámý.uvp3d [online]. [cit. 2015-26-05]. Dostupný na http://uvp3d.cz/drtic/wp-content/uploads/2014/07/UvP_STROJ_ST44_001_003.jpg.jpg

Videa

 • Myroslav Gevko. CNC working process of CTX gamma 2000 TC [online]. [cit. 2015-07-05]. Dostupný na www: https://www.youtube.com/watch?v=UFm5roSPH4g.
Víte, že ...

Vhodné pro žáky ZŠ

Tříska neboli...

V běžné praxi se třísce také často říká lidovým názvem "špona" nebo také "špóna". Tento termín pochází z německého "Span" - hoblina, tříska.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Pro žáky ZŠ: Různé druhy třísky