Základní pojmy frézování

Frézování

Podstata frézování

Frézování je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rovinných a tvarových ploch (drážek, závitů, zubů ozubených kol atd.) vícebřitým nástrojem – frézou.

Hlavní pohyb nástroje (frézy) je rotační (otáčivý). Obrobek upnutý na pracovním stole stroje (frézky) vykonává vedlejší pohyb - plynulý pohyb – posuv. Posuv může být přímočarý nebo kruhový. Výsledný řezný pohyb má tvar cykloidy.

vznik_cykloidyObr. 1: Vznik cykloidy

Proti soustružnickému noži, kdy je nástroj trvale v záběru, pracuje každý břit frézy pouze po krátký časový úsek. Větší část otáčky běží naprázdno a může se chladit. To prodlužuje trvanlivost břitu nástroje a umožňuje používat při frézování vyšší řezné rychlosti. Kromě hlavního a posuvného pohybu je při strojním obrábění potřebný ještě jeden pohyb – přísuv. Jedná se o pohyb nástroje, jímž se vymezuje hloubka řezu.

Základní pojmy

Obráběná plocha - jedná se o nově vytvořenou plochu, z níž se odebírá vrstva materiálu, která se mění v třísku.

Plocha řezu - plocha, která se vytváří na obrobku hlavním a vedlejším břitem nástroje a tvoří přechod mezi obráběnou a obrobenou plochou.

Obrobená plocha - nově vytvořený povrch, vzniklý odebráním vrstvy materiálu.

Řezná rychlost - jedná se o rychlost hlavního rotačního pohybu, kterou při frézování vykonává nástroj.

Geometrie břitu frézy

 • Zub frézy má tvar klínu, čím je klín ostřejší, tím snadněji vniká do materiálu.
 • Vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu.
 • Hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu.
 • Všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme.

Základní řezné úhly - rovina ortogonální

 • Úhel hřbetu α (alfa) - je úhel svíraný mezi hřbetem zubu frézy a tečnou k obvodu nástroje, ovlivňuje tření mezi nástrojem a obrobkem,
 • úhel břitu β (beta) - je úhel svíraný plochou hřbetu a plochou čela. Čím menší tento úhel je, tím je snadnější jeho vnikání do materiálu,
 • úhel čela γ (gama) - je úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu, po čelní ploše odchází tříska,
 • úhel řezu δ (delta) - je úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, je součtem úhlů břitu a hřbetu,
 • úhel sklonu ostří λ (lambda) - je úhel, který svírá osa otáčení frézy a tečna k šroubovici břitu, vyskytuje se u nástrojů s břity šikmými, šroubovitými, střídavými a šípovými. (1)
Základní řezné úhlyObr. 2: Základní řezné úhly na nástroji (na fréze)
Zdroje
 1. STAVINOHA, Zdeněk. Teorie frézování - prezentace. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39697&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
 • Obr. 2: STAVINOHA, Zdeněk. Teorie frézování - prezentace. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39697&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Prezentace:

 • Frézování-podstata metody, základní pojmy - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo, CZ.1.07/1.5.00/34.0916.
Zapamatuj si

Frézování je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rovinných a tvarových ploch.

Hlavní řezný pohyb (rotační) při frézování vykonává nástroj a vedlejší řezný pohyb (přímočarý nebo rotační) vykonává obrobek.

Nástroj (vícebřitý) - fréza

Stroj - frézka

Axiální - osová

Radiální - kolmá k ose

VBD - vyměnitelná břitová destička

Názvosloví

Doplňující učivo:

- řezná rychlost vc [m/min-1],

- posuv na zub fz [mm],

- hloubka řezu (axiální - hloubka řezu) ap [mm],

- šířka řezu (radiální hloubka řezu) ae [mm],

- posuv za minutu (minutový posuv) fmin [mm/min-1],

- otáčky vřetene n [min-1],

- počet břitů VBD nb [-].

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jak se nazývají nástroj a stroj používaný při frézování?

Jaké plochy obrábíme frézováním?

Jaké jsou základní řezné úhly u frézovacího nástroje?

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".