Základní způsoby frézování

Základní způsoby frézování

Řezný proces je přerušovaný, jednotlivé zuby nástroje postupně vcházejí a vycházejí z materiálu a odebírají třísku proměnného průřezu. Z hlediska chvění je výhodné, je-li v záběru s obrobkem více břitů současně. Rovinné plochy se frézují válcovými a čelními frézami, tvarové plochy zpravidla tvarovými frézami.

Rozeznáváme dva základní způsoby frézování:

 • Frézování obvodem válcové frézy – fréza řeže zuby na obvodu. Osa nástroje bývá obvykle rovnoběžná s obrobenou plochou. Při tomto způsobu frézování je stroj nerovnoměrně zatížen ubíráním třísky, proto dochází k nepatrnému obvodovému házení, na frézované ploše vzniká vlnitá stopa.
Válcové frézováníObr. 1: Frézování obvodem válcové frézy
Frézování obvodem válcové frézyObr. 2: Frézování obvodem válcové frézy
 • Frézování čelem čelní frézy – fréza řeže současně zuby umístěnými na obvodu a na čele nástroje. Stroj je rovnoměrně zatížen, proto je při tomto způsobu frézování vyšší řezný výkon a frézovaná plocha mívá vyšší kvalitu povrchu. Tento způsob se využívá přednostně.
Frézování čelemObr. 3: Frézování čelem frézy
Frézování čelem válcové frézyObr. 4: Frézování čelem frézy

Podle smyslu otáčení frézy vůči směru posuvu dělíme frézování na:

Sousledné frézování - fréza se otáčí ve smyslu posuvu, zuby se postupně zařezávají do maximální tloušťky, tříska se tedy postupně zmenšuje a tím klesá namáhání břitu.

Výhody:

 • obrobená plocha je hladší,
 • příznivé působení řezné síly,
 • vyšší trvanlivost nástroje.

Nevýhody:

 • silové rázy (odstraníme šikmými zuby),
 • vymezení vůle u posunového mechanismu,
 • požadavek na tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek,
 • u polotovarů s tvrdou kůrou nevhodný.
Sousledné frézováníObr. 5: Sousledné frézování

Nesousledné frézování - fréza se otáčí proti smyslu posuvu, průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maximální tloušťky.

Výhody:

 • nepůsobí rázy (klidný záběr),
 • nižší požadavek na tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek,
 • vhodný pro polotovary s tvrdou kůrou.

Nevýhody:

 • kvalita obrobené plochy je nižší,
 • nepříznivé působení řezné síly,
 • nižší trvanlivost nástroje. (1)
Nesousledné frézováníObr. 6: Nesousledné frézování
Zdroje
 1. STAVINOHA, Zdeněk. STAVINOHA, Zdeněk. Frézování rovinných ploch. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39687&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

 • Obr. 1, 3: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
 • Obr. 7, 8: STAVINOHA, Zdeněk. Frézování rovinných ploch. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39687&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Prezentace:

 • Projekt: EU - peníze středním školám pro Ústecký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0771.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků a videí je Ing. Hana Sochová.
Zapamatuj si

Řezný proces při frézování je přerušovaný.

Dva základní způsoby frézování:

 • obvodem válcové frézy – fréza řeže zuby na obvodu,
 • čelem čelní frézy – fréza řeže současně zuby umístěnými na obvodu a na čele nástroje.

Rozdělení frézování podle smyslu otáčení frézy vůči směru posuvu:

 • sousledné - fréza se otáčí ve smyslu posuvu,
 • nesousledné - fréza se otáčí proti smyslu posuvu.

 

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování čelem čelní frézy - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Obrázek

Obr. 7: Schéma nesousledného frézování

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování obvodem válcové frézy – nesousledné - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Obrázek

Obr. 8: Schéma sousledného frézování

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování obvodem válcové frézy - sousledné - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké rozeznáváme základní způsoby frézování? Popište jejich průběh a uveďte výhody a nevýhody.

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".