Upínání obrobků

Upínání obrobků

Účelem upnutí obrobku je zajištění jeho správné polohy vůči nástroji, zabezpečení obrobku proti posouvání vzhledem k nástroji a zachycení řezných sil vyvolaných nástrojem při obrábění. Obrobek se upíná na pracovní stůl frézky. Upínání obrobků musí být dostatečně tuhé, aby zaručilo nehybnost obrobku a odolnost proti vzniku chvění. Obrobek však nesmí být deformován upínací silou.

Upínání může být:

 • mechanické,
 • elektromagnetické,
 • hydraulické,
 • pneumatické – většinou v sériové výrobě, použití ve spojení s přípravky pro rychlé upínání, umožňují velkou přesnost výroby.

K upínání obrobků na frézky se používají:

 • strojní svěráky – mohou být ovládány ručně, pneumaticky nebo hydraulicky, upínají se s nimi malé obrobky, svěrák je pevně upevněn šrouby ke stolu stroje. Svěráky mohou být pevné, otočné, sklopné nebo prizmatické.
Přesné svěrákyObr. 1: Přesné svěráky
Prizmatický svěrákObr. 2 : Prizmatický svěrák
 • upínky se šrouby a opěrkami,
Upnutí obrobku pomocí upínekObr. 3: Upnutí obrobku pomocí upínek
Princip upinani upinkouObr. 4: Princip upínání obrobků pomocí upínek
 • upínací úhelníky,
Upínací úhelníkObr. 5: Upínací úhelník
 • podložky a podpěrky,
 • přídavná zařízení frézek – otočné stoly a dělicí přístroje – možnost frézovat obrobky s otvorem – např. ozubená kola,
Upínací pomůckyObr. 6: Upínací pomůcky
Obr. 7: Upínací pomůcky
 • jednoúčelové upínací přípravky – obrobky se upínají za plochy, které nebudou v dané frézovací operaci obráběny, vhodné pro velké série obrobků,
Upínací přípravekObr. 8: Upínací přípravek
Frézovací přípravekObr. 9: Upínací přípravek
 • stavebnicové upínací přípravky – vhodné pro sériovou, často se měnící výrobu.
Frézovací přípravekObr. 10: Upnutí obrobku do frézovacího přípravku
Stavebnicové přípravkyObr. 11: Upnutí obrobku do frézovacího přípravku

Některé druhy strojů umožňují upínání pomocí technologických palet. Tento systém umožňuje ustavení a upnutí obrobku na stroji a přepravu mezi stroji. Použití tohoto systému je možné především ve výrobních linkách, výhodou je redukce vedlejších časů manipulace s obrobkem.

 

Upínání pomocí technologických paletObr. 12: Upínání pomocí technologických palet

Při navrhování způsobu upnutí obrobku je třeba uvažovat předpokládaný směr působení řezné síly, její velikost a proměnlivost. Volba způsobu upnutí a výběr upínacího prostředku závisí:

 • na druhu a způsobu frézování,
 • na velikosti a tvaru obrobku,
 • na počtu vyráběných kusů,
 • na požadované přesnosti. (1)
Zdroje
 1. STAVINOHA, Zdeněk. Upínání nástrojů a obrobků na frézkách - prezentace. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39667&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

 • Obr. 4: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
 • Obr. 12: Projekt: Projekt 1.5, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0304.

Prezentace:

 • Upinani nastroju a obrobku – Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
 • Upinani nastroju a obrobku-test – Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
 • Upinani obrobku – Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0608.
 • Upinani  obrobku a vyrovnani sveraku pro obrabeni – Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků a videí je Ing. Hana Sochová. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Obrázek

Obr. 13: Prizmatický svěrák pro upínání válcových obrobků

Obrázek

Obr. 14: Sklopný svěrák

Obrázek

Obr. 15: T-drážka pro upínání obrobku na stůl frézky

Obrázek

Obr. 16: Upínací pomůcky do T-drážky

Obrázek

Obr. 17: Přídavné zařízení - dělicí přístroj

Obrázek

Obr. 18: Upínací prizma

Obrázek

Obr. 19: Upínání obrobku do univerzálního sklíčidla

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování za použití upínacího úhelníku - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaký je účel upnutí obrobku při frézování?

Jaké musí být upnutí obrobku při frézování?

Jaké zařízení používáme k upnutí obrobku na frézku?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".