Frézování rovinných ploch

Frézování rovinných ploch

Rovinné plochy zpravidla obrábíme frézami válcovými nebo čelními. Rovinné plochy větších rozměrů pak obrábíme čelními frézovacími hlavami. Nástroj by měl být volen tak, aby měl větší průměr, než je frézovaná šířka plochy. Pokud toto nelze zaručit, je potřeba frézovat na více záběrů. Velké vrstvy materiálu hrubujeme při menší řezné rychlosti, načisto frézujeme při vyšší řezné rychlosti, menší hloubce řezu a posuvu.

Šikmé plochy můžeme frézovat pomocí nakloněné hlavy vertikální frézky nebo pomocí úhlových fréz.

Součásti složené z rovinných ploch lze frézovat složenými frézami. (1)

Frézování rovinné plochy složenými frézamiObr. 1: Frézování rovinné plochy složenými frézami

Frézování rovinných ploch válcovou frézou

Při frézování rovinných ploch válcovými frézami je osa frézy rovnoběžná s obráběnou (obrobenou) plochou. Fréza odřezává přídavek při obrábění břity na válcovém plášti a jejich zařezávání do materiálu může být:

  • proti směru posuvu obrobku - při frézováni nesousledném,
  • ve směru posuvu obrobku - při frézováni sousledném. (1)
Nesousledné frézováníObr. 2: Nesousledné frézování
Sousledné frézováníObr. 3: Sousledné frézování

Frézování rovinných ploch čelní frézou

Při čelním frézování je osa čelní frézy kolmá k obráběné (obrobené) ploše. Břity zubů odřezávají třísky stále stejného průřezu, tzn. tloušťka třísky a zatížení stroje i nástroje jsou proto stále stejné. (1)

Čelní frézováníObr. 4: Frézování čelní frézou

Rovinné plochy se obrábějí frézami válcovými, čelními a frézovacími hlavami. Užší plochy obrábíme válcovými frézami se zuby ve šroubovici, velké plochy frézovacími hlavami.

Obr. 5: Frézování čelní frézou

Na portálových frézkách lze frézovat plochy velkých obrobků současně ze dvou nebo tří stran.

Zdroje
  1. STAVINOHA, Zdeněk. Frézování rovinných ploch. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39687&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

  • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.

Prezentace:

  • Prakticky postup pri frezovani rovinnych a pravouhlych ploch – Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků a videí je Ing. Hana Sochová. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Obrázek

Obr. 6: Frézování rovinných ploch válcovou frézou

Obrázek

Obr. 7: Frézování rovinných ploch čelní frézou

Obrázek

Obr. 8: Frézování rovinných ploch frézovací hlavou

Odkaz

Zde lze nalézt video zobrazující frézování rovinných ploch čelní frézou: https://www.youtube.com/watch?v=1R2M3nnPk2M

- Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování obvodem válcové frézy - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování čelní válcovou frézou - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování rovinných (pravoúhlých) ploch čelní válcovou frézou. Dva průjezdy nesousledný způsob, třetí průjezd sousledný. - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jakými frézami obrábíme rovinné plochy?

Popište používané způsoby frézování rovinných ploch.

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".