Frézování pravoúhlých ploch

Frézování pravoúhlých ploch

Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu svírají pravý úhel. Jejich frézování je jednou ze základních, ale velmi důležitých prací prováděných na frézkách.

Postup při frézování rovinných ploch

Pro tento příklad byla jako frézovací nástroj zvolena čelní válcová fréza.

1. Na stůl frézky upneme strojní svěrák a vyrovnáme pomocí číselníkového úchylkoměru (ČÚ).

Vyrovnání svěrákuObr. 1: Vyrovnání svěráku (2)

2. Měkké obrobky chráníme měkkými vložkami.

3. Obrobky podkládáme podložkami.

4. Upnutý obrobek musí na podložku pevně dosednout.

Ustavení a vyrovnání obrobkuObr. 2: Ustavení a vyrovnání obrobku (2)

5. Nastavíme odpovídající řezné podmínky.

6. Frézujeme největší plochu, kterou nazýváme technologickou základnou - plocha č. 1.

Frézování technologické základnyObr. 3: Frézování technologické základny (2)

7. Přepneme obrobek a frézujeme plochu č. 2 - kolmou na technologickou základnu.

Frézovaní plochy kolmé k základně - úhlování plochyObr. 4: Frézovaní plochy kolmé k základně - úhlování plochy (2)

8. Přepneme obrobek a frézujeme plochu č. 3 rovnoběžnou s posledně frézovanou plochou č. 2.

Frézování plochy rovnoběžné s předchozí frézovanou plochouObr. 5: Frézování plochy rovnoběžné s předchozí frézovanou plochou (2)

9. Přepneme obrobek a frézujeme plochu č. 4  - rovnoběžnou s technologickou základnou.

Frézování plochy rovnoběžné s technologickou základnouObr. 6: Frézování plochy rovnoběžné s technologickou základnou (2)

10. Plochy č. 5 .a č. 6 lze frézovat dvěma způsoby.

Při první možnosti frézujeme stejně jako v předchozích operacích čelem frézy, je však nutno obrobek pečlivě vyrovnat na úhelník (vhodné pro obrobky menších rozměrů). Obrobek menší výšky můžeme také ustavit ve svěráku do svislé polohy podle úhelníku, který stojí na podložce, o kterou se také opírá obrobek jednou z neofrézovaných ploch.

Vyrovnání obrobku na úhelníkObr. 7: Vyrovnání obrobku na úhelník (2)

Druhou možností je frézování stejným nástrojem s využitím válcové řezné části nástroje. Je třeba mít na paměti vhodnost využití sousledného nebo nesousledného frézování.

Frézování válcovou částí frézyObr. 8: Frézování válcovou částí frézy (2)

11. Po každé frézovací operaci je třeba mít na paměti odjehlení otřepů (srazit hranu cca 0,4 x 45° - pokud není uvedeno jinak ve výkresové dokumentaci). (1)

Zařízení na odstraňování otřepůObr. 9: Zařízení na odstraňování otřepů (2)
Zdroje
  1. STAVINOHA, Zdeněk. Frézování spojených ploch. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39717&docGroup=-1&cmd=0&instance=2
  2. Prakticky postup pri frezovani rovinnych a pravouhlych ploch – Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.

Obrázky:

  • Obr. 10: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků je Ing. Hana Sochová. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Obrázek

Obr. 10: Schématický postup frézování pravoúhlých ploch

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Popište postup při frézování rovinných ploch.

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".