Frézování šikmých ploch

Frézování šikmých ploch (spojených šikmých ploch)

Spojené plochy šikmé jsou ty, které spolu svírají jiný úhel než pravý. Frézování těchto ploch zpravidla předchází frézování ploch pravoúhlých. Každá šikmá plocha je určena úhlem sklonu (úhlem odklonu šikmé plochy od vodorovné roviny), který označujeme α, nebo jako doplňkem do 90° (úhlem odklonu šikmé plochy od svislé roviny), který označujeme β.

Šikmá plochaObr . 1: Šikmá plocha

Protože součásti se šikmými plochami jsou rozdílných tvarů, velikostí a požadovaných

přesností, používáme tyto základní způsoby frézování:

 • šikmým nastavením vřeteníkové hlavy svislé frézky,
 • úhlovými frézami,
 • použitím šikmých podložek,
 • podle orýsování,
 • s obrobkem upnutým v otočném nebo sklopném svěráku,
 • vytočením stolu,
 • s pomocí přídavných zařízení – otočného stolu nebo dělicího přístroje,
 • pomocí speciálních frézovacích přípravků.

Frézování šikmých ploch šikmým nastavením vřeteníkové hlavy

Většina frézek se svislým vřetenem má vřeteníkovou hlavu uloženou otočně, což umožňuje vychýlit vřeteno ze svislé polohy na obě strany o 45° ( 90°). Úhel vyklonění odečítáme na úhlové stupnici.

Frézování šikmých ploch vytočením vřeteníkuObr. 2: Frézování šikmých ploch vytočením vřeteníku

Frézování budeme provádět čelní válcovou frézou tak, že posuv součásti konáme příčnými saněmi a stůl frézky je zajištěn proti podélnému posuvu. Protože frézovaná plocha není rovnoběžná s plochou stolu frézky, musí být svěrák se součástí ustaven tak, aby jeho upínací plochy čelistí byly kolmé na příčný posuv stolu frézky.

Vzhledem k tomu, že úhel sklonu vytvářené plochy obrobku může být v rozsahu 90° a vřeteno frézky může změnit polohu jen o 45°, platí zásady:

 • Je-li úhel sklonu frézované plochy menší než 45°, vykloníme vřeteníkovou hlavu o tento úhel a s vytvářenou plochou se budou stýkat čelní břity čelní válcové frézy.
Způsob frézování sklonu plochy při úhlu menším než 45°Obr. 3: Způsob frézování sklonu plochy při úhlu menším než 45°
Frézování šikmých ploch čelem válcové frézyObr. 4: Frézování šikmých ploch čelem válcové frézy
 • Je-li úhel sklonu žádané plochy větší než 45°, pak vykloníme vřeteníkovou hlavu o jeho doplněk do 90° a s frézovanou plochou se budou stýkat břity válcové plochy čelní válcové frézy.
Způsob frézování sklonu plochy při úhlu větším než 45°Obr. 5: Způsob frézování sklonu plochy při úhlu větším než 45°
Frézování šikmých ploch obvodem válcové frézyObr. 6: Frézování šikmých ploch obvodem válcové frézy

Frézování šikmých ploch úhlovými frézami

Úhlové frézy máme jednostranné a oboustranné. Mají jen krátké břity, používáme je při frézování úzkých šikmých ploch o určitém úhlu sklonu, který musí být shodný s úhlem sklonu břitů frézy.

Frézování šikmých ploch úhlovou frézouObr. 7: Frézování šikmých ploch úhlovou frézou

Frézování šikmých ploch s použitím šikmých podložek

Šikmé podložky používáme k podložení obrobků místo podložek plochých. Slouží k ustavení obrobku ve svěráku nebo přímo na stole frézky, nelze-li součást do svěráku upnout.

Šikmá podložkaObr. 8: Šikmá podložka

Šikmé podložky rozdělujeme na dvě skupiny:

 • Šikmá podložka s výřezem - umožňuje rychlé a přesné ustavení součásti menší šířky ve svěráku, a to na frézce svislé nebo vodorovné. Používá se v sériové výrobě, neboť pro jednotlivé obrobky by její výroba nebyla ekonomická.
Podlozka s vyrezemObr. 9: Frézování pomocí šikmé podložky s výřezem
Podlozka s vyrezemObr. 10: Podložka s výřezem
 • Šikmá podložka bez výřezu.
Frézování pomocí šikmé podložky
Obr. 11: Frézování pomocí šikmé podložky

Frézování šikmých ploch podle orýsování

Hrana šikmé plochy musí být přesně orýsována a také odůlčíkována. Ustavení součásti ve svěráku provedeme podle horní plochy upínací čelisti, kontrolu ustavení můžeme provést nádrhem.

Po kontrole ustavení podložku z čelisti odejmeme a několika záběry ofrézujeme žádanou šikmou plochu. Frézujeme šikmé plochy obrobků, kde není požadována velká přesnost frézování. Frézování můžeme provádět jak na frézkách svislých, tak i vodorovných.

Frézování šikmé pochy pomocí orýsováníObr. 12: Frézování šikmé pochy pomocí orýsování

Frézování šikmých ploch při upnutí obrobku ve sklopném svěráku

Tento způsob frézování provádíme zásadně na frézkách svislých, neboť sklopná upínací jednotka svěráku by na frézce vodorovné neprošla pod upínacím trnem válcové frézy. Budeme frézovat jen plochy menších rozměrů, neboť sklopný svěrák je poměrně vysoký a jeho konstrukce nevykazuje dostatečnou tuhost upnutí.

Frézování pomocí šikmé pochy pomocí orýsováníObr. 13: Frézování šikmých ploch na obrobku upnutém ve sklopném svěráku

Vytočením stolu

Jedná se o jednoduchý způsob upínání. Součásti mohou být upínány buď do svěráku, nebo přímo na pracovní stůl frézky.

Frézování pomocí šikmé pochy pomocí sklopného stoluObr. 14: Frézování pomocí šikmé pochy pomocí sklopného stolu

S pomocí přídavných zařízení

Přídavným zařízením frézek může být například dělicí přístroj nebo otočný stůl. Obrobek upneme buď do vřetena dělicího přístroje, nebo otočíme stůl o potřebný úhel.

Přídavná zařízení frézek - dělicí přístroj a otočný stůlObr. 15: Přídavná zařízení frézek - dělicí přístroj a otočný stůl

Pomocí přídavného zařízení - úhlové hlavy

Přídavným zařízením frézek může být také úhlová hlava.

Frézování šikmé plochy pomocí úhlové hlavyObr. 16: Frézování šikmé plochy pomocí úhlové hlavy

Pomocí speciálních frézovacích přípravků

Používají se především v sériové výrobě, jejich konstrukce závisí především na obráběné součásti.

Frézovací přípravky musí splňovat tato kritéria:

 • jednoduchá konstrukce,
 • pevné a přesné upnutí,
 • jednoduché a rychlé ovládání,
 • nízká cena,
 • vysoká produktivita. (1)
Frézovací přípravekObr. 17: Frézovací přípravek
Zdroje
 1. STAVINOHA, Zdeněk. Frézování spojených ploch. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39717&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

 • Obr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.

Prezentace:

 • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků a videí je Ing. Hana Sochová. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Obrázek

Obr. 18: Úhlová hlava - otočný vřeteník frézky

Obrázek

Obr. 19: Úhlové frézy

Obrázek

Obr. 20: Sklopný svěrák

Obrázek

Obr. 21: Sklopný stůl

Obrázek

Obr. 22: Dělicí přístroj

Obrázek

Obr. 23: Dělicí stůl

Obrázek

Obr. 24: Přídavné zařízení frézek - úhlová hlava

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Frézování šikmé plochy pomocí šikmé podložky s výřezem - Tento materiál je vhodný také pro žáky základních škol!

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Definujte pojem šikmá plocha.

Jaké způsoby frézování používáme k obrábění šikmých ploch? Popište jejich průběh.

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".