Frézování dělicím způsobem

Frézování pomocí dělicího přístroje

Obrobky, které mají mít na obvodu nebo na čele určitý počet pravidelně rozmístěných drážek, ploch nebo vybrání, se frézují dělicím způsobem za pomoci dělicího přístroje. Tohoto způsobu se využívá zejména při frézování přímých i šroubových drážek, zubových mezer ozubených kol a podobně.

Dělicí přístroj patří k nejpoužívanějším přídavným zařízením používaných na frézkách.

Druhy dělicích přístrojů:

 • jednoduché,
 • univerzální.
Dělicí přístrojObr. 1: Dělicí přístroj

Jednoduchý dělicí přístroj

Toto zařízení se používá jen u jednoduchého obrábění, např. při frézování čtyřhranných nebo šestihranných hlav šroubů a matic. Konstrukce dělicího přístroje umožňuje rozdělit obvod na omezený počet dílů. Počet je dán počtem drážek nebo otvorů na dělicím kotouči, ten má zpravidla 24 zářezů. Obrobek můžeme rozdělit jen na 2,3,4,6,8,12 a 24 stejných dílů.

Jednoduchý dělicí přístrojObr. 2: Jednoduchý dělicí přístroj
Jednoduchý dělicí přístrojObr. 3: Jednoduchý dělicí přístroj

Univerzální dělicí přístroj

Podobně jako otočné stoly rozšiřuje pracovní možnosti stroje. Dodává se jako zvláštní příslušenství frézek se soupravou výměnných kol a několika dělicími kotouči. Základem dělicího přístroje je vnitřní převod, který bývá 1:40 (1:60, 1:80).

Toto zařízení slouží pro více účelů než jednoduchý dělicí přístroj, např. pro:

 • dělení obrobku na požadovaný počet dílů,
 • nastavení obrobku do šikmé polohy při frézování drážek na kuželové ploše, případně vrtání na kuželové ploše,
 • pootáčení obrobku zároveň současným podélným posuvem při frézování šroubovitých drážek,
 • frézování kruhových i nekruhových ploch.

Druhy dělení na univerzálním dělicím přístroji

 • Dělení přímé
 • Dělení nepřímé
  • jednoduché,
  • složené,
  • diferenciální.

Dělení přímé

Pro malý počet roztečí stačí jednoduchý dělicí přístroj. Obrobek je upnut mezi hroty dělicí hlavy a koníku. Na dělicím vřetenu je nasazen dělicí kotouč obvykle s 24 dírami, které umožňují dělení na 24, 12, 8, 6, 4, 3 a 2 díly, počet vyráběných roztečí je tedy omezen. Provádí se po odpojení šnekového převodu, ručně pootáčíme sklíčidlem při vysunutém aretačním kolíku. Otáčení sklíčidla je zajištěno bez dalších převodů.

Jednoduchý dělicí přístrojObr. 4: Jednoduchý dělicí přístroj

Dělení nepřímé jednoduché

Pro velký počet různých roztečí se používá nepřímé jednoduché dělení. Provádí se pomocí kliky a šnekového převodu s poměry 1:40, 1:60 anebo 1:80. Dělicí klika, kterou se pootáčí šnek, je posuvná. Je na ní dělicí kolík, kterým se nastavuje rozteč na dělicím kotouči. K dělicí hlavě patří dělicí kotouče s různým počtem děr na roztečných kružnicích. Dělení usnadňují ramena a tím odpadá počítání děr.

Schéma nepřímého děleníObr. 5: Schéma nepřímého dělení

Dělení nepřímé složené

Tento způsob využíváme tehdy, jestliže si nevystačíme s dělením jednoduchým. Tento způsob se používá méně často, především tehdy, jestliže počet roztečí je dělitelný třemi.

Využíváme obou stran dělicího kotouče s různými počty otvorů na roztečných kružnicích.

Dělicí přístroj pro dělení nepřímé složenéObr. 6: Dělicí přístroj pro dělení nepřímé složené

Počet otáček kliky se určí dle následujícího vzorce

nk = 40 / z

nk ... otáčky dělicího kotouče (kliky)

z ... počet zubů

Příklad výpočtu lze nalézt v připojených prezentacích.

Dělení nepřímé diferenciální

Používá se tam, kde nelze použít dělení jednoduché a složené – převážně tehdy, je-li počet roztečí prvočíslo a dělicí kotouč nemá tolik otvorů. Dělicí klikou dělíme na větší nebo menší počet dílů, než je třeba a takto vzniklý rozdíl (diference) se vyrovná otáčením dělicího kotouče. Pootočením dělicího kotouče v kladném nebo opačném smyslu je umožněno vloženými výměnnými ozubenými koly.

Schéma diferenciálního děleníObr. 7: Schéma diferenciálního dělení

Tento způsob nelze použít:

 • při výrobě šroubovité drážky,
 • při vyklonění vřetena univerzálním dělicím přístrojem.

Počty zubů u výměnných ozubených kol se zjišťují podle následujícího výpočtu:

nk = ( 40 – i ) / z

nk ... otáčky dělicího kotouče (kliky)

i ... převod ozubených kol

z ... počet zubů

Z tohoto vzorce je nutno vyjádřit převod ozubených kol i:

i = 40 – nk  . z

Pro převod ozubenými koly zároveň platí:

i = z1 . z3 / z2 . z4

Postup práce při dělení na univerzálním dělicím přístroji:

 • dělicí kotouč se uvolní a spojí přes kuželová kola s vřetenem a spočítanými čelními ozubenými koly s vřetenem dělicího přístroje,
 • při otáčení vřetena se podle nastavení otáčí i dělicí kotouč, a to buď ve směru, nebo proti směru otáčení kliky,
 • sada ozubených kol:
  • 24,24,25,26,28,30,32,40,43,
  • 44,56,72,80,88,98,100,127. (1)

Příklad výpočtu lze nalézt v připojených prezentacích.

Zdroje
 1. STAVINOHA, Zdeněk. Frézování pomocí dělicího přístroje - prezentace. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39747&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

 • Obr. 3, 4, 5, 7: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.

Prezentace:

 • Frezovani s dělicím přístrojem – Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
 • Univerzalní dělicí přístroj-test – Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
 • Frézování dělicím způsobem – Projekt: EU - peníze středním školám pro Ústecký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0627.
 • Frézování pomocí dělicího přístroje-jednoduché dělicí přístroje – Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
 • Frezování pomocí univerzálního dělicího přístroje–přímé dělení a natáčení obrobku – Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
 • Univerzální dělicí přístroj–nepřímé dělení a úvod do diferenciálního – Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků je Ing. Hana Sochová. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké součásti vyrábíme frézováním pomocí dělicího přístroje?

Jaké rozeznáváme dělící přístroje?

Popište použití univerzálního dělicího přístroje.

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".