Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol

Zuby čelních ozubených kol patří k nejčastěji používaným. Můžeme je zhotovit těmito dvěma hlavními způsoby frézování:

  • frézováním tvarovými nástroji dělicí metodou - profilovými frézami
    • kotoučovými,
    • stopkovými,
  • frézováním odvalovací frézou na odvalovacích frézkách.

Frézováním tvarovými nástroji dělicí metodou - profilovými frézami

Kotoučové frézy – modulové

Tvar zakřivení boků zubů závisí na počtu zubů.

Frézování ozubení kotoučovou frézouObr. 1: Frézování ozubení kotoučovou frézou
Frézování ozubení kotoučovou frézouObr. 2: Frézování ozubení kotoučovou frézou

Stopkové profilové frézy – palcové

Používají se pro frézování ozubených kol s přímými šikmými i šípovými zuby. V případě výroby ozubení u tvrdých a těžko obrobitelných materiálů nejdříve frézujeme hrubovací frézou a pak dokončíme frézou profilovou.

Frézování ozubení stopkovou frézouObr. 3: Frézování ozubení stopkovou frézou

Výhodou tohoto způsobu výroby je, že tyto nástroje nevyžadují tak velký výběh nástroje z materiálu jako frézy kotoučové. Nevýhodou je menší produktivita práce.

Stopková frézaObr. 4: Stopková fréza

Výroba ozubených kol odvalováním

Princip odvalování

Odvalovací fréza se při práci otáčí kolem své osy a koná při tom řezný pohyb, obrobek se přisouvá k fréze tak, aby při svém otáčení se jeho valivá kružnice odvalovala po valivé přímce po hřebenu frézy. (1)

Odvalovací frézyObr. 5: Odvalovací frézy
Výroba ozubení odvalovánímObr. 6: Výroba ozubení odvalováním
Výroba ozubení odvalovánímObr. 7: Výroba ozubení odvalováním
Zdroje
  1. STAVINOHA, Zdeněk. Frézování ozubených kol - prezentace. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39777&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

  • Obr. 1, 3, 4: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.

Prezentace:

  • Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků je Ing. Hana Sochová. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Obrázek

Obr. 8: Výroba ozubení odvalováním

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jakými způsoby provádíme frézování ozubených kol?

Popište výrobu ozubených kol odvalováním.

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".