Výpočet strojních časů

Výpočet strojního času

Strojní čas při obrábění válcovou i čelní frézou je závislý na posuvu frézy a jejich otáčkách, celkové dráze, kterou koná nástroj a na počtu záběrů nástroje.

Strojní čas

ts = L  .  i  /  sot .  n = L  .  i  /  smin = L  .  i  /  n .  z. . sz  [ s ]

L … celková dráha nástroje [mm]

i … počet záběrů

sot … posuv za otáčku [mm]

n … otáčky vřetena [1 / min]

smin … posuv za minutu [mm / min]

z … počet zubů nástroje

sz … posuv na zub [mm]

Stanovení celkové dráhy nástroje podle druhu frézování

Frézování válcou frézou

Stanovení dráhy nástroje při frézování válcovou frézouObr. 1: Stanovení dráhy nástroje při frézování válcovou frézou

Frézování čelní frézou

U tohoto způsobu je nutno rozlišit, zda se jedná o hrubování nebo dokončování. (1)

Pro hrubování platí:

Stanovení dráhy nástroje při frézování čelní frézou - hrubováníObr. 2: Stanovení dráhy nástroje při frézování čelní frézou - hrubování

Pro dokončování platí:

Stanovení dráhy nástroje při frézování čelní frézou - dokončováníObr. 3: Stanovení dráhy nástroje při frézování čelní frézou - dokončování
Zdroje
  1. STAVINOHA, Zdeněk. Teorie frézování - prezentace. [online]. Digitální učební materiály - Technologie frézování. Internetový portál COPTEL, 2009-2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=39697&docGroup=-1&cmd=0&instance=2

Obrázky:

  • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Na čem je závislý výpočet strojního času při frézování?

Z jakých úseků se skládá celková dráha nástroje?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Frézování".