Pojivo

Pojivo

Látka spojující zrna brusiva. Pojivo stmeluje brusná zrna, aby měl brusný nástroj požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Má také velký vliv na samoostření nástroje (umožňuje při broušení uvolňovat opotřebená a otupená zrna). Pojivo musí splňovat velké množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin, apod. Pojivo nemá brousící účinky.

Základní druhy pojiv:

 • Keramické pojivo (V) – je nejčastěji používané pro jeho univerzálnost. Maximální obvodová rychlost se volí 35 až 50 m.s-1.

 • Silikátové pojivo (S) – je méně pevné než keramické pojivo, ale je pružnější.

 • Magnezitové pojivo (O) – nesnáší vlhko, proto se používá jen pro broušení za sucha. Je vhodné na jemný výbrus.

 • Pojiva z umělé pryskyřice jsou méně citlivá vůči nárazům a bočním tlakům. Jsou vhodná k hrubování, broušení vnějších i vnitřních válcových ploch.

Anorganická pojiva

Keramické pojivo - obsahuje převážně keramické suroviny (živec, kaolin, mastek, ...). Nejobvyklejší pojivo používané u většiny brousících nástrojů. Největší předností je možnost odstupňování tvrdosti, velká pórovitost, netečnost vůči vodě, oleji, chemickým látkám. Nevýhoda je křehkost (nástroje s tímto pojivem nesnáší nárazy, musí se s nimi zacházet opatrně).

Směs brusiva, pojiva a přísad se lisuje, lije, pěchuje do forem příslušného tvaru. Následně se kotouče vypalují při teplotách až 1 380°C.

Silikátové pojivo - směs vodního skla, živce, kaolinu a plavené křídy. Brousící kotouč se suší při normální teplotě až 30 hodin, následně se vytvrzuje při teplotě až 300°C. Brusná zrna se z kotouče dobře uvolňují a mají studený řez.  To je výhodné u velkých brousících nástrojů a při velké stykové ploše. Nástroje se používají tam, kde je potřeba jemný a chladný výbrus (nožířství, ostření dřevoobráběcích nástrojů, ...). Kotouče odolávají vodě.

Magnezitové pojivo - směs uhličitanu hořečnatého, chloridu hořečnatého a vody. Kotouče mají chladný řez, lze je vyrábět do průměru 2 m. Jsou stejnoměrně tvrdé. Vhodné jen pro broušení za sucha (nesnáší vlhko ani velké změny teploty). Toto pojivo se používá jen zřídka.

Organická pojiva

Pryž - hlavní suroviny jsou přírodní nebo umělý kaučuk, síra a urychlovače k vytvrzování. Pro kotouče vystavené mimořádným mechanickým namáháním a pro velké obvodové rychlosti. Vhodné ke zhotovování velmi tenkých kotoučů na rozřezávání, broušení a leštění.

Šelak - přirozená pryskyřice. Vhodné pro velmi tenké kotouče. Nesnáší vysoké teploty (při zahřátí se stává lepkavým, třísky ulpívají na kotouči a ucpávají póry).

Umělá pryskyřice (bakelit) - suroviny pro výrobu jsou fenol a formaldehyd, pro vyztužení textilní vlákna (bavlna, plátno, plsty). Vhodné pro řezací kotouče, pro hrubé obrušování a čištění, i pro lapovací kotouče. Kotouče ztužené textilem se vyznačují velkou výkonností, bezpečností a univerzálností. Použití na odřezávání vtoků a nálitků, při broušení svárů a ploch po řezání plamenem.

Kovová pojiva - pro výrobu diamantových brousících nástrojů.

 

 

 

 

Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

 

Kontrolní otázka

1. Co je to pojivo?

2. Vyjmenovat druhy pojiv.

3. Jaké teploty vydrží keramické pojivo?

Zapamatuj si

Pojivo je látka spojující zrna brusiva.

Zapamatuj si

Základní druhy pojiv:

 • keramické

 • silikátové

 • magnezitové

 • pojiva z umělých pryskyřic