Upínání obrobků

Upínání obrobků

 

Na upínání obrobků při broušení jsou kladeny stejné požadavky jako při ostatních způsobech obrábění.

Požadujeme, aby upínání obrobků bylo:

 • rychlé

 • snadné

 • přesné

 • dostatečně pevné

 

Upínání bývá mechanické, elektromagnetické, hydraulické nebo pneumatické.

 

Volba určitého způsobu upínání je závislá na:

 • velikosti a tvaru upínaného obrobku
 • druhu a způsobu broušení
 • požadované přesnosti
 • na celkovém počtu obráběných kusů
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Uveďte požadavky na upínání obrobků?

             Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte požadavky na upínání obrobků?
 2. Rozdělte způsoby upínání obrobků podle zdroje vyvozující upínací sílu?
 3. Na čem je závislá volba způsobu upínání obrobku?
Zapamatuj si

Požadujeme, aby upínání obrobků bylo:

 • rychlé,

 • snadné,

 • přesné,

 • dostatečně pevné,