Způsoby broušení

Způsoby broušení

 

Práci na bruskách můžeme rozdělit podle tvaru broušené plochy na broušení povrchů:

 • rotačních povrchů (válcové, kuželové a tvarové)
 • rovinných ploch
 • broušení děr

 

Všechny tyto práce lze vykonávat různými způsoby, na jejichž správné volbě a správném použití závisí výkonnost a hospodárnost práce.

 

Mezi základní způsoby broušení patří:

 • zapichovací způsob
 • průběžný způsob
 • podélný způsob

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Rozdělte práci na bruskách podle tvaru broušené plochy.

   

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte základní způsoby broušení.

Zapamatuj si

Mezi základní způsoby broušení patří:

 • zapichovací způsob,
 • průběžný způsob,
 • podélný způsob.