Strojní časy

Strojní časy

Výpočet jednotkového strojního času se odvíjí od způsobu broušení.

 

Pro vnější axiální broušení do kulata s radiálním posuvem stolu o hodnotu fr na každý zdvih stolu, bez vyjiskřování má vztah pro výpočet jednotkového strojního času tvar:

vfaaxiální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1]

frradiální posuv stolu brusky na jeden axiální zdvih stolu  [mm]

p – přídavek na broušení [mm]

nwotáčky obrobku [min-1]

fa  – axiální posuv stolu brusky na jednu otáčku obrobku [mm]

lw   – délka obrobku [mm]

bs  – šířka brousícího kotouče [mm]

la   – dráha pohybu stolu brusky v axiálním směru [mm] (la= lna+ lw+ lpa)

lna  – délka náběhu v axiálním směru  [mm] (3mm)

lpa   – délka přeběhu v axiálním směru [mm] (lpa= lna+ bs/2)

 

Obr. 1: Obrázek pro výpočet jednotkového strojního času pro obvodové axiální broušení

 

Výpočtový vztah pro výpočet jednotkového strojního času u rovinného obvodového broušení s přímočarým pohybem stolu a při axiálním posuvu stolu o hodnotu Fa na každý zdvih stolu, bez vyjiskřování:

lt= lpt+ lat+ lw – dráha pohybu stolu brusky v tangenciálním směru [mm]

vzor  - délka náběhu v tangenciálním směru [mm]

la - dráha pohybu stolu brusky v axiálním směru [mm] (la= lna+ lw+ lpa)

lnadélka náběhu v axiálním směru [mm] (lna= bs/2)

lw   – délka obrobku [mm]

lpt   – délka přeběhu v tangenciálním směru [mm] (lpt= lat)

lpa   – délka přeběhu v axiálním směru [mm]

ds  – průměr brousícího kotouče [mm]

bw  – šířka broušené plochy [mm]

fa  – axiální posuv stolu brusky na jeden zdvih v tangenciálním směru [mm]

ae  – pracovní záběr [mm]

p  – přídavek na broušení [mm]

vfttangenciální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1]

 

 

Obr. 2: Obrázek pro výpočet jednotkového strojního času pro rovinné obvodové broušení

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
 • http://homel.vsb.cz/~cep77/PDF/skripta_Technologie_II_2dil.pdf

 

     Obrázky:

 • Obr. 1, 2: http://homel.vsb.cz/~cep77/PDF/skripta_Technologie_II_2dil.pdf
 •  Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Popište postup výpočtu strojních časů při broušení válcových ploch podle obrázku a vysvětlete, jaké hodnoty budete při výpočtu dosazovat.

 2. Popište postup výpočtu strojních časů při broušení rovinných ploch obvodem a čelem kotouče podle obrázku a vysvětlete, jaké hodnoty budete při výpočtu dosazovat.

               

Zapamatuj si

Produktivita broušení je stejně jako u ostatních způsobů obrábění vyjádřena úběrem materiálu za časovou jednotku.

Hospodárný úběr a tím produktivitu je možné zvýšit chlazením vodními roztoky.