Význam a rozdělení pevných cyklů

Význam a rozdělení pevných cyklů

Skupina funkcí G71 až G85 se souhrnně nazývá pevné cykly.

Tyto funkce umožňují výrazně zkrátit pracnost programování často se opakujících tvarů a zkrátit celkovou délku programu. Každý pevný cyklus má určenou sekvenci pohybů, tzv. úseků, kterou by jinak bylo nutno programovat funkcemi G0, G1, G2, G3, a G4.

Společnou vlastností všech cyklů je návrat do výchozího bodu (tedy bodu, ve kterém byl cyklus vyvolán) po ukončení cyklu. Všechny cykly je možno zadat jak v absolutních, tak v přírůstkových souřadnicích.

Cyklické funkce a cykly mají u různých řídicích systémů jiný průběh nebo i význam.

Proto je třeba vždy prostudovat manuál systému, aby nedošlo k chybám.

Uvedené cykly jsou platné pro řídicí systém Mikronex.

Pevné cykly můžeme rozdělit dle technologií:

  • pro frézování

  • pro soustružení

  • pro vrtání.

 

Zdroje
  • ŠTAJNOCHR, Lubomír a Vladimír SLAVÍK. Uživatelská příručka pro frézku FCM 16 CNC, FCM 22 CNC: Řídící systém Mikroprog F.
Zapamatuj si

Cykly jsou součástí softwarového vybavení CNC systémů.

Cykly se vyvolávají pomocí vymezených G-funkcí v části programu.

Cyklus je pevně stanovený jeden blok v programu.