Obráběcí stroje a jejich rozdělení

 

Obráběcí stroje a jejich rozdělení

Konvenční obráběcí stroje

Konvenční stroje dělíme dle technologie, kterou provádí.

Základní druhy těchto strojů jsou:

 • frézky

 • soustruhy

 • vrtačky

 • brusky

 • hoblovací a obrážecí stroje.

Na konvenčních strojích jsou veškeré pohyby a nastavení prováděny ručně nebo pomocí strojních posuvů. Je zde nutná obsluha stroje.

 

Obr. 1: Konvenční vertikální frézka univerzální

 

Obr. 2: Konvenční soustruh

Obr. 3: Konvenční bruska pro broušení ploch

Obr. 4: Konvenční sloupová vrtačka s autoposuvem

Číslicově řízené stroje s NC a CNC řízením

U číslicově řízených strojů pracovní cyklus probíhá automaticky – program pohybového cyklu je zadán číslicově.

Pro provedení dílčích technologických operací, které mohou probíhat současně nebo za sebou, jsou připraveny rychle vyměnitelné a předseřízené nástroje.

Na CNC strojích lze opracovat z velké části nebo úplně nejrůznější obrobky při jednom upnutí.

Další vývoj směřuje k úplné automatizaci všech funkcí obráběcího stroje = bezobslužné pracoviště včetně monitorování řezného procesu, diagnostikou vlastního obráběcího stroje i řídicího systému.

Číslicově řízené stroje dělíme:

 • Podle tvarů opracovaných obrobků:

  • stroje pro opracování rotačních obrobků

  • stroje pro opracování skříňových a plochých obrobků.

 • Podle počtu druhů operací:

  • stroje pro jeden druh operací – jednoprofesní

  • stroje pro více druhů operací – víceprofesní – obráběcí centra.

 • Podle úrovně konstrukce (podle vývojového stupně):

  • NC stroje 1. generace - 50. léta

  • NC stroje 2. generace - 60. léta - ndividuální nasazení do výrobního procesu

  • NC stroje 3. generace - 70. léta - znakem je uzpůsobení pro skupinové nasazení

  • NC stroje 4. generace - 80. léta - bezobslužné stroje, pružné výrobní buňky

  • NC stroje 5. generace - 90. léta.

 

Zdroje

MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2, přeprac., rozš. Praha: MM publishing, 2010, 420 s. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3.

Obrázky:

Prezentace:

 • Obráběcí stroje a jejich rozdělení - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.

Video:

 • Autorem videí je Bc. Martin Krbec, DiS. (natočeno ve společnosti Klein & Blažek spol. s r.o. Štíty)

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Video
This div will be replaced by the JW Player.
Video
This div will be replaced by the JW Player.