Manipulátory

Manipulátory

Manipolátor je zařízení s dvoupolohovými pohybovými jednotkami, které má vlastní pohon a řízení pro automatickou operační a mezioperační manipulaci, probíhající podle stanoveného programu a časového průběhu v souladu s činností výrobních strojů a ostatních doplňkových zařízení. Manipulátory mají velké uplatnění v těch oblastech výroby, kde odstraňují namáhavou, nebezpečnou a především monotónní práci, např. při odlévání, kování, tváření plastů a jiných tvářecích operací, při manipulaci s obrobky i nástroji u obráběcích strojů, při přemisťování součástí mezi stroji, nanášení barev a jiných povrchových úpravách, při montáži, dokončovacích operacích, bodovém a obloukovém svařování, při obrábění laserem nebo vodním paprskem, při operacích kontroly a měření.

Jednotlivé typy manipulátorů mají speciální charakteristiky – velikost manipulačního prostoru, nosnost, rychlost pohybů, přesnost polohování.

bhdxbxhy

Obr. 1: Tříosý robotický manipulátor, řada GIGA

Obr. 2: Tříosý robotický manipulátor, řada SONIX

 

Zdroje
  • ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Co je to manipulátor?
  2. Kde se manipulátory používají?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Jaká je funkce manipulátoru?
  2. Kde se manipulátory používají?
Obrázek

Obr. 3: Manipulace s obrobky

Obrázek

Obr. 4: Upínací vřeteno - manipulátor

Obrázek

Obr. 5: Manipulace s obrobky na obráběcích centrech

Obrázek

Obr. 6: Vřeteno CNC stroje = manipulátor obrobků

Obrázek

Obr. 7: Detail upínacího vřetena obrobku současně i manipulátor