Protahování

V této kapitole se seznámíte s protahováním. Jde o jednu z technologií obrábění kovů, při které je nástrojem zvaným protahovák odebírána tříska z obrobku. Hlavní přímočarý pohyb koná nástroj – namáhán na tah. Obrábí se především vnitřní, ale i vnější plochy libovolných tvarů (díry) s vysokou přesností rozměrovou i tvarovou. Stroje pro tuto technologii jsou protahovačky.