Protlačování

V této kapitole se seznámíte s protlačováním. Jde o jednu z technologií obrábění kovů, při kterém je nástrojem zvaným protlačovací trn odebírána tříska z obrobku. Hlavní přímočarý pohyb koná nástroj – namáhán na vzpěr. Obrábí se především vnitřní, plochy libovolných tvarů (díry) s vysokou přesností rozměrovou i tvarovou. Stroje pro tuto technologii se  nazývají  protlačovačky.