Protlačování – popis technologie

Protlačování

Jde o velmi produktivní výrobu převážně tvarových děr. Tyto metody obrábění jsou vhodné především pro hromadné a velkosériové výroby, a to z důvodu vysoké ceny protahovacího nástroje. U těchto operací bývá obrobek nehybný a nástroj koná přímočarý pohyb (u protahování je tažen a u protlačování tlačen). Protože u protlačování je nástroj velmi namáhán na vzpěr, vyrábí se protlačovací nástroje mnohem kratší než protahovací.

Nástrojem je protlačovací trn, jehož zuby odebírají třísku. Předvrtaná díra je takto dokončována protlačováním na konečný tvar – kruhový či mnohostranný.

Ukázka protlačování zde.

obrazek

Obr. 1: Princip protlačování

obrazek

Obr. 2: Protlačovací trny

Použití:

Výroba rozměrově i tvarově přesných vnitřních ploch s vysokou hladkostí povrchu. V sériové a hromadné výrobě.

obrazek

Obr. 3: Obrobky vyrobené protlačováním

Výhody protlačování

Vysoká produktivita výroby.

Ukázka protlačování zde:

https://www.youtube.com/watch?v=0Qe4ZGlhnhQ

 

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • JERSÁK, Jan. Základní konvenční technologie obrábění, protahování a protlačování. Přednáška zpracovaná v rámci projektu EduCom, registrační č. CZ.1.07/2.2.00/15.0089. [online]. [cit. 2014-08-30]. Dostupné též z: http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Protahov%C3%A1n%C3%AD%20a%20protla%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.pdf.
  • KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění – protahování a protlačování. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0374 [online]. [cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-12.pdf.
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 256 s. ISBN 80-718-3337-1.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Co  je protlačování?

c) výroba tvarových děr pomocí třískového obrábění

b) výroba tvarových děr pomocí tepelného zdroje

c) Výroba tvarových děr pomocí tlaku vody

2. Jak se nazývá nástroj na protlačování?

a) Průtlačník

b) protlačovací trn

c) protlačovadlo

3. Která část koná pohyb?

a) obrobek

b) nástroj

4. Jaké jsou výhody protlačování ?

a) vysoká přesnost

b) nízká přesnost

c) pomalá výroba

5. Jakou zátěží je namáhán nástroj při protlačování?

a) tahem

b) krutem

c) vzpěrem 

Komentář

Všechny obrázky a videa jsou vhodné jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.