Stroje

Stroje na protlačování

Jde o velmi produktivní výrobu převážně tvarových děr nebo vnějších tvarových ploch. Tyto metody obrábění jsou vhodné především pro hromadné a velkosériové výroby, a to z důvodu vysoké ceny protahovacího nástroje. U těchto operací bývá obrobek nehybný a nástroj koná přímočarý pohyb (u protahování je tažen a u protlačování tlačen). Protože u protlačování je nástroj velmi namáhán na vzpěr, vyrábí se protlačovací nástroje mnohem kratší než protahovací.

Jako stroje pro protlačování se používají protlačovací stroje - protlačovačky. Obvykle se jedná o svislé lisy. Nástroj se neupíná, ale vsune se vodicí částí do předvrtané díry v obrobku a tlakem hydraulického válce se protlačí.

Anglicky push broaching machine.

Obr. 1: Schéma protlačovacího lisu

Ukázka protlačování zde: https://www.youtube.com/watch?v=0Qe4ZGlhnhQ

obrazek

Obr. 2: Protlačování

Ukázka práce na protlačovačce zde:

https://www.youtube.com/watch?v=QaQ5LqFaVGU

Protlačovací stroj může být konstruován také vodorovně. Ukázka práce na vodorovné protlačovačce (výroba drážky hřídele) zde:

https://www.youtube.com/watch?v=jHPLyPjiF-I

https://www.youtube.com/watch?v=SU4Qfvek4zM

 

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • JERSÁK, Jan. Základní konvenční technologie obrábění, protahování a protlačování. Přednáška zpracovaná v rámci projektu EduCom, registrační č. CZ.1.07/2.2.00/15.0089. [online]. [cit. 2014-08-30]. Dostupné též z: http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Protahov%C3%A1n%C3%AD%20a%20protla%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.pdf.
  • KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění – protahování a protlačování. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0374 [online]. [cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-12.pdf.
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 256 s. ISBN 80-718-3337-1.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Protlačovací lis může být?

a) pouze svislý

b) jen vodorovný

c) vodorovný i svislý

2. Jsou protlačovací nástroje kratší než protahovací?

a) ano

b) ne

3. Protlačování je?

a) tváření

b) třískové obrábění

c) povrchová úprava kovů

Komentář

Obrázky a videa jako ilustrace základní textu jsou vhodné také pro žáky ZŠ.