Elektroerozivní obrábění

Elektroerozivní obrábění (Elektro Discharge Machining – EDM)

Zahrnuje řadu metod, jejímž charakteristickým znakem je, že úběr materiálu je vyvolán periodicky se opakujícími elektrickými výboji mezi nástrojem a obrobkem. Z obráběného materiálu jsou tavením a odpařováním oddělovány velmi malé částice, které jsou odplavovány dielektrickou kapalinou. Jedná se tedy o elektrickou erozi, jev založený na odebírání částic povrchových vrstev materiálů účinkem tepelného a tlakového působení elektrických výbojů.

Elektroerozivní obráběníObr. 1: Schéma elektroerozivního obrábění
Zdroje

Obrázky:

Prezentace:

  • Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
Komentář

Následující test k této kapitole je vhodné provést až po konečném prostudování celé kapitoly!