Elektrochemické obrábění

Elektrochemické obrábění (Elektro Chemical Machining – ECM)

Jedná se o metodu beztřískového (bezsilového) řízeného obrábění elektricky vodivých materiálů. Využívá poznatků o působení elektrického proudu na elektrolyt, podstatou metody je fyzikální jev zvaný eletrolýza. Hlavní zákonitosti elektrochemického obrábění jsou dány Faradayovými zákony, teorií elektrolytů a termodynamikou galvanických článků.

Použití této metody je pouze pro vodivé materiály!

Elektrochemické obrábění Obr. 1: Elektrochemické obrábění
Komentář

Následující test k této kapitole je vhodné provést až po konečném prostudování kapitoly!