Leptání

Leptání

Chemické obrábění – leptání – je řízený úběr vrstvy materiálu z povrchu obrobku chemickou reakcí vznikající mezi materiálem obrobku a nástrojem, který tvoří chemická látka, nejčastěji kyselina nebo hydroxid. Místa, která nemají být obrobena, se zakrývají maskou. Jako maska se používají speciální laky a pryskyřice, nanášené v několika vrstvách do tloušťky 0,15 až 2 mm.

Leptání se používá pro tyto materiály:

 • hliník a jeho slitiny,
 • konstrukční uhlíkové oceli,
 • korozivzdorné oceli,
 • měď,
 • mosaz,
 • titan.
Princip chemického obrábění - leptáníObr. 1: Princip chemického obrábění - leptání

Pracovní parametry

 • rychlost obrábění (leptání): 0,01 až 0,4 mm.min-1,
 • maximální hloubka odebírané vrstvy (h) je až 10 mm. Závisí na odolnosti masky proti jejímu narušení chemickou látkou použitou pro leptání. Materiály používané na vytváření masky umožňují maximální dobu leptání 8 až 10 hodin.
 • v praxi se většinou odebírá vrstva několik setin milimetru až několika milimetrů,
 • leptáním nelze vytvořit ostré hrany, přechod mezi dnem a stěnou leptané dutiny je vždy zaoblen poloměrem r = h,
 • doba leptání nezávisí na celkové ploše obrábění,
 • obrobek je nutné vkládat do leptací lázně pod úhlem 45°.

K úběru materiálu dochází i pod maskou – tzv. podleptání masky, které je rozměrově stejné, jako je odleptaná hloubka, platí a = h.

Oblasti použití

 • výroba mělkých (několik setin milimetru hlubokých), tvarově složitých reliéfů (např. do tzv. klišé pro tampoprint – potisk tamponem) apod.,
 • úběr velkých ploch do malých tlouštěk a složitých tvarů (nosníky v leteckých konstrukcích, potahy křídel z hliníku apod.),
 • obrábění tenkostěnných součástí (obrábění je bezsilové, a tudíž nedochází k deformaci obrobku),
 • obrábění tvarově složitých a málo tuhých součástí, které lze obtížně upínat, aniž by došlo k jejich deformaci řeznými nebo upínacími silami,
 • výroba děr do tenkostěnných trubek a fólií.
Zdroje

Obrázky:

 • ŘASA, Jaroslav. Strojírenská technologie 3/2.díl: Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Scientia, 2005. ISBN 80-7183-336-3.

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Popište princip leptání u chemického obrábění?

Jaké materiály obrábíme chemicky leptáním?

V jakých oblastech se používá chemické obrábění leptáním?