Termické odstraňování otřepů

Termické odstraňování otřepů

Obrábění je založeno na chemicko-tepelném procesu, probíhajícím mezi dvěma látkami, které tvoří nástroj. Obrobky jsou uloženy v uzavřené pracovní komoře, ve které se elektrickou jiskrou zapaluje směs vodíku a kyslíku (nástroj). Při vzniklé chemické reakci dosáhne teplota v pracovní komoře až 3 500 °C. Otřepy na hranách shoří za velmi krátkou dobu. Po odstranění otřepů je nutné součásti vyprat v ultrazvukových pračkách. Intenzita odstranění otřepů je dána zejména směšovacím poměrem vodíku a kyslíku. Používá se poměr 2 : 1. Pro termické odstraňování otřepů se používají speciální stroje, vybavené protihlukovou komorou.

Výhody termického odstraňování otřepů:

  • použitelné pro libovolný tvar dostatečně hmotných obrobků (nemá dojít k ohřátí obrobku nad 100°C),
  • použitelné též pro odstraňování otřepů v dutinách,
  • lze odstraňovat otřepy u kovových materiálů i u plastů,
  • velká operativnost metody (rychlé přestavení stroje na jiný druh obrobku).

Ale pozor:

  • teplota působí na celý povrch obrobku,
  • součásti, vkládané do pracovní komory, musí být suché a odmaštěné,
  • při práci je bezpodmínečně nutné dodržovat velmi přísné bezpečnostní předpisy.
Zdroje

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Popište termické odstraňování otřepů.

Jaké jsou výhody termického odstraňování otřepů u chemického obrábění?