Savci

Třída: SAVCI (Mammalia)

Savci jsou vývojově nejpokročilejší třída strunatců. Savci nepatří mezi druhově nejpočetnější skupiny živočichů (dnes známe asi 5 400 žijících druhů), ale dosahují  velké rozmanitosti např. ve velikosti, vzhledu i způsobu života. Savci se poprvé objevili na konci  triasu před 225 - 200 miliony let. Vyvinuli se ze skupiny savcotvárných plazů (Therapsida). První savci během druhohor žili “ve stínu” tehdy na Zemi vládnoucí skupiny dinosaurů. Byli drobní, připomínali dnešní hmyzožravce a žili nočním způsobem života. Savci si udržují relativně stálou tělesnou teplotu mezi 36 – 39°C. Teprve na konci druhohor, kdy došlo k velkému vymírání (vymřeli také všichni dinosauři kromě ptáků), začíná jejich explozivní rozvoj.

Třetihory se staly érou savců. Savci (společně s plazy a ptáky) tvoří skupinu tzv. blanatých - Amniota.

Charakteristika:

 • homoiotermní (teplokrevní) živočichové - udržují si stálou tělesnou teplotu

 • výskyt: na souši, druhotně do vody i ovzduší (letouni)

 • tělo kryto srstí z chlupů

 • ve středním uchu 3 kůstky

 • velký rozvoj mozku → mohutná druhotná kůra koncového mozku (neopallium)

 • složité chování

 • červené krvinky bezjaderné

 • svalnatá bránice

 • vývoj zárodků většinou v těle matky (výjimka vejcorodí)

 • výživa mláďat  mateřským mlékem

Stavba těla:

 • hlava + trup + ocas + končetiny

Tělní pokryv:

 • kůže - 3 části:

  • pokožka: mnohovrstevnatá (zrohovatělá)

  • škára: hmatová tělíska, nervová zakončení, kožní žlázy

  • podkožní vazivo

 • kožní žlázy – potní, mazové, pachové, mléčné (přeměna potních žláz)

 • chlupy:

  • tvořené keratinem

  • deriváty pokožky (epidermálního původu)

  • rozdělení chlupů:

   • podsada (termoregulační funkce)

   • pesíky

   • sinusové (chlupy hmatové)

 • výměna srsti = línání (jaro, podzim)

 • deriváty pokožky (rohovité útvary): ostny, šupiny, krunýře, drápy, nehty, kopyta, rohy

Kostra:

 • zkostnatělá (osifikovaná), pevná

 • lebka:

  • je spojena s páteří (atlas) dvěma kloubními hrboly

  • lebeční kosti spojeny švy

  • velká mozkovna

  • dolní čelist připojena kloubně (jediné kloubní spojení na lebce)

  • vyvinuté tvrdé patro, nosní skořepy

  • 3 sluchové kůstky- kladívko, kovadlinka, třmínek

 • páteř: z obratlů

  • krční 7 obratlů (první je nosič a druhý čepovec)

  • hrudní 12–15 obratlů

  • bederní 5–6 obratlů

  • křížová 4–5 obratlů - srostlé v kost křížovou

  • ocasní 3–50 obratlů

 • hrudní koš:

  • hrudní obratle + žebra + hrudní kost
 • končetiny:

 • přední končetina:

  • pletenec lopatkový: lopatka, klíční kost (chybí u kopytníků)

  • volná končetina: kost pažní, loketní, vřetenní, zápěstní, záprstní, články prstů

 • zadní končetina:

  • pletenec pánevní: pánevní kost (srostlá z kosti kyčelní, sedací a stydké), kost křížová (součástí pánve)

  • volná končetina – kost stehenní, holenní, lýtková, zánártní, nártní, články prstů

 

obrazek

Obr. 1: Kostra psa

Svalstvo:

 • příčně pruhované - kosterní

 • velký počet svalů - modifikace podle způsobu života

 • bránice (poprvé u savců)

  • odděluje hrudní a břišní dutinu

  • pomáhá při dýchání

 • mezižeberní svaly (dýchací pohyby)

 • žvýkací svaly (mechanické zpracování potravy)

 • podkožní ploché svaly (záškuby kůže - kůň)

 • mimické svaly (největší rozvoj u některých kopytníků, šelem a primátů)

TrávIcí soustava:

 • ústní dutinahltan jícen žaludektenké střevo tlusté střevokonečník

 • ústní dutina:

  • zuby:
   • chrup heterodontní: rozlišený na řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky
   • zuby k ukusování a rozmělňování potravy
   • mléčný a trvalý chrup (u člověka třenové zuby v mléčném chrupu chybí)
  • svalnaté pysky - sání mléka

  • jazyk (rozmělnění a posun potravy)

  • slinné žlázy - 3 páry (sliny obalují sousto, chemické trávení)

 • žaludek:  vakovitý, u přežvýkavců 4dílný

 • tenké střevo:

  • vlastní trávení a vstřebávání

  • dvanáctník (ústí do něj vývod slinivky břišní a žlučovod z jater)

  • na rozhraní tlustého a tenkého střeva - slepé střevo: u býložravců velké, symbiotické bakterie na zpracování celulózy

 • tlusté střevo:

  • vstřebávání vody; tvorba výkalů
 • trávicí žlázy: slinivka břišní, játra

Dýchací soustava:

 • stavba:

  • nozdry → dutina nosní → hrtan → průdušnice → 2 průdušky → 2 plíce
 • plíce:

  • velké, roztažitelné

  • plicní sklípky (alveoly): poprvé u savců, zvětšení plochy pro výměnu dýchacích plynů, obetkané vlásečnicemi

 • dýchací svaly - bránice, mezižeberní svaly

 • hlasový orgán v hrtanu (hlasivky)

Cévní soustava:

 • uzavřená

 • srdce čtyřdílné + cévy (tepny, žíly, vlásečnice)

 • stavba srdce:

  • 2 předsíně + 2 komory

  • přepážka mezi komorami úplná → krev se nemísí → srdce úplně rozdělené:

   • pravá polovina – odkysličená krev (málo zásobená kyslíkem)

   • levá polovina – okysličená krev (bohatě zásobená kyslíkem)

  • levý oblouk aorty

 • krevní oběhy:

  • malý - plicní

  • velký - tělní

  • vrátnicový (jaterní) oběh

 • červené krvinky bezjaderné

 • cévy:

  • tepny - vedou krev ze srdce

  • žíly - vedou krev do srdce

  • vlásečnice - výměna plynů mezi krví a tkáněmi

 • tělesná teplota 36–38 °C

Vylučovací soustava:

 • pravé ledviny (metanefros) → močovody močový měchýřmočová trubice

 • moč = močovina (zplodina metabolismu)

Nervová soustava:

 • stavba: mozek, mícha, nervy

 • mozek 6 oddílů: prodloužená mícha, mozeček, most Varolův, střední mozek, mezimozek, koncový mozek

 • rozvoj koncového mozku - šedá kůra mozková - zvrásnění (gyrifikace) závity, brázdy (větší plocha)

 • rozvoj mozečku (centrum rovnováhy a koordinace pohybu)

Obr. 2: Mozek savců (člověka)

Smyslové orgány:

 • dominantní je čich (sekundárně může být vedoucím smyslem sluch, hmat nebo zrak)

 • oko:

  • komorové

  • víčka (horní, dolní, mžurka - redukovaná)

  • oči po stranách hlavy

  • barevné vidění (soumrační a noční nemají čípky - vidí černobíle)

  • akomodace zakřivením čočky

 • ucho:

  • vnější ucho: ušní boltec, zvukovod, bubínek

  • střední ucho:

   • 3 sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek

   • spojeno s nosohltanovou dutinou Eustachovou trubicí (vyrovnávání tlaku)

  • vnitřní ucho: labyrint, je zde vlastní sluchový orgán i statokinetický orgán

 • chuť: receptory na jazyku v ústní dutině (k otestování potravy)

 • hmat: hmatové vousy, hmatová tělíska a volná nervová zakončení ve škáře

Rozmnožování:

 • gonochorismus (jednopohlavnost)

 • párové pohlavní žlázy (=gonády)

  • vaječníky

  • varlata - sestupují do šourku (nižší teplota)

 • rozmnožování: pohlavní

 • oplození vnitřní - samci mají penis (kopulační orgán)

 • oplození probíhá ve vejcovodu

 • vývin zárodku probíhá v děloze

 • placenta: zprostředkovává zárodku výživu, dýchání, vylučování

Systém:

 • Podtřída: VEJCORODÍ

 • Řád: PTAKOŘITNÍ

 • Podtřída: ŽIVORODÍ

 • Nadřád: VAČNATÍ

 • Řád: VAČNATCI

 • Nadřád: PLACENTÁLOVÉ

 

 

 

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Kostra psa. Autor neznámý. [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://nd03.jxs.cz/628/330/6c65870f71_62066231_o2.gif

Obr. 2: Mozek savců (člověka) Podle Hickmana et al., 2004.[online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr12.jpghttp://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr12.jpg

Obr. 3: Plicní sklípky. NOVOTNÝ, Ivan. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2013. ISBN ISBN 80-7168-819-3.

Obrázek

Obr. 3: Plicní sklípky

Kontrolní otázka

Největší rozvoj savců nastal v:

a/ prvohorách

b/ druhohorách

c/ třetihorách

Doplňovačka

Křížovka - savci