Pístní čepy

Pístní čepy

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pístní čepy

 

 • pístní čep přenáší síly z pístu na ojnici. Vzhledem k rázovému namáhání v provozu musí být zhotoven z velmi houževnaté oceli,  jeho povrch musí být vytvrzen a kvalitně obroben. Pro snížení své hmotnosti bývá vrtaný

 • u pístů z lehkých slitin je často osa pístního čepu posunuta vzhledem k ose pístu o 1 mm i více, podle průměru pístu. Vzniká tak excentrický klikový mechanismus, který lépe vyrovnává boční tlaky při kompresním a expanzním zdvihu pístu a snižuje hluk při klepání pístu studeného motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Posunutí osy pístního čepu

 

Uložení pístního čepu může být :

 • Plovoucí čep

  • je v oku ojnice uložen s vůlí. Při provozu se otáčí v pístu i v ojnici, opotřebovává se rovnoměrněji, jeho povrch nepodléhá ovalitě - Škoda, Fiat
 • Čep s pevným uložením

  • je zalisován v oku ojnice, a to tak, že se ojnice předehřívá, aby se snížila lisovací síla a zabránilo se deformaci čepu nebo oka ojnice

Plovoucí pístní čep je proti axiálnímu posunutí a následnému poškození stěny válce zajištěn segerovými pojistkami. V případě pevného uložení pístního čepu je nutno zabezpečit správnou polohu čepu pomocí speciálního přípravku, neboť po vychladnutí ojnice již čepem nelze pohnout.

 

Zdroje
 • GSCHEIDLE, Rolf.  Příručka pro automechanika. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 688 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • JAN, Zdeněk a Bronislav Ždánský. Automobily III Motory. 4. vyd. Brno: Avid, 2007, 165 s. ISBN 978-80-903671-7-3.
 • KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1993, 482 s. ISBN 80-03-00568-X.
 • VLK, Fantišek. Vozidlové spalovací motory. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003, 580 s. ISBN 80-238-8756-4.

Obrázky

Otestuj se

Test zde.