Jednotky SI

Jednotky SI

V následujících kapitolách se budeme zabývat vývojem jednotek, jejich historií a základními jednotkami SI s jejich násobky.

Zdroje
  • Základní jednotky SI. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-22]. Dostupné z www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r#mediaviewer/File:SI_base_unit.svg