Kmitání mechanického oscilátoru

Kmitání mechanického oscilátoru

Kmitavý pohyb (mechanické kmitání): Pohyb s periodickým průběhem, při kterém se těleso pohybuje v okolí určitého bodu (rovnovážná poloha).

Prochází-li pravidelně rovnovážnou polohou, koná periodický kmitavý pohyb.

Příklady: těleso na pružině, struna kytary, srdce, písty…

a) Těleso na pružině

obrazek

Obr. 1: Těleso na pružině (FG - tíhová síla, Fp - síla pružnosti, F - výsledná síla)

Video_1

b) Struna

obrazek

Obr. 2: Struna

c) Srdce

obrazek

Obr. 3: Srdce

d) Písty

obrazek

Obr. 4: Písty

Video_2

Periodické opakování je charakteristické i pro jiné fyzikální děje (např. v elektrických obvodech, kterými prochází střídavý elektrický proud, nebo vysílání a příjem signálu rozhlasu nebo televize). Takové děje nazýváme periodické děje.

Zdroje

Obrázky:

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Těleso (0,5 kg) na pružině

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Čtyřdobý zážehový spalovací motor