Kuiperův pás

Kuiperův pás

Kuiperův pás je plochý prstenec ledových těles, který se nachází za dráhou Neptunu. Vnitřní poloměr prstence je přibližně 30 AU a vnější poloměr 500 AU. Celkový počet těles se odhaduje na sto tisíc.

Z Kuiperova pásu (přesněji z rozptýleného disku) pocházejí krátkoperiodické komety, které mají oběžnou dobu kratší než 200 roků. Pochází odtud například Halleyova kometa.

V tomto disku byla objevena trpasličí planetka Eris, která je větší než Pluto. Objevy dalších podobných planetek vedly v roce 2006 k vyřazení Pluta ze skupiny planet a jeho přeřazení do skupiny trpasličích planet.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.