Atmosféra Země

Atmosféra Země

Zemskou atmosférou se nazývá plynný obal Země. Atmosféra je držena u povrchu Země gravitací. Asi 80 % atmosféry tvoří dusík a 20 % kyslík.

Atmosféra je součástí systému Země. Probíhají v ní nejrůznější procesy (chemické, elektrické,…).

Složení atmosféry

  • Troposféra – nejnižší vrstva atmosféry sahající od povrchu Země do výšky 17 kilometrů. V této vrstvě se nachází asi 80 % plynů atmosféry. Tlak a teplota vzduchu zde klesají exponenciálně s výškou. Pouze při velmi malých změnách výšky (stovky metrů) je závislost přibližně lineární.

  • Stratosféra – dosahuje výšky 50 kilometrů. Vzduch je zde suchý a bez oblak. Teplota do 30. kilometru se příliš nemění a její hodnota je – 55 °C. Od 30. do 50. kilometru teplota roste až k 0 °C.

  • Mezosféra – dosahuje výšky 80 kilometrů. Teplota s rostoucí výškou klesá až k – 90 °C.

  • Termosféra – dosahuje výšky 400–500 kilometrů. Právě v této vrstvě dochází k jevu, který nazýváme polární záře.

  • Exosféra – plynule přechází v meziplanetární prostor.

 

Do výšky 100 kilometrů je prostor v atmosféře vlastnictvím jednotlivých států.

 

Video č.1 – video si můžete spustit v pravé části stránky

NASA's Goddard Space Flight Center. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 15.11.2014]. Dostupný na WWW: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Bubbles_in_the_Sky.ogv?uselang=cs >.

 

Video č.2 – video si můžete spustit v pravé části stránky

NASA's Goddard Space Flight Center. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 15.11.2014]. Dostupný na WWW: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Bubbles_in_the_Sky_2.ogv?uselang=cs >.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video č.1 - Atmosféra Země

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video č.1 - Atmosféra Země