Oblaka, soumrak, polární záře

Oblaka, soumrak, polární záře

Oblaka

V atmosféře se volně mezi molekulami dusíku a kyslíku vznášejí také molekuly vody. Jejich množství závisí na teplotě. Jestliže je molekul pro určitou teplotu příliš mnoho, spojují se do kapiček nebo krystalků a vytváří oblaka.

Oblak je známých mnoho druhů. Více zde http://mraky.astronomie.cz/zvlastni.php.

Soumrak

  • Během soumraku přestává být atmosféra osvětlovaná Sluncem a začínáme vidět do do kosmického prostoru, protože nás neoslňuje sluneční záření. Proto je pro astronomy důležitým časovým údajem to, kdy nastane soumrak. Soumrak nastává ráno i večer. Zde se zaměřím na druhy večerního soumraku.

  • Občanský soumrak – Slunce se nachází mezi horizontem a 6° pod horizontem.

  • Nautický soumrak – Slunce se nachází 6 ° - 12 ° pod horizontem.

  • Astronomický soumrak – Slunce se nachází 12 ° - 18 ° pod horizontem.

Polární záře

Polární záře je světelný úkaz ve vysokých vrstvách atmosféry. Částice slunečního větru padají podél siločar magnetosféry a excitují atomy kyslíku a dusíku k záření. Polární záře se vyskytují u severního i jižního pólu.

Obr. 1: Polární záře v Grónsku

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.

Obrázky: