Měsíční moře, krátery

Měsíční moře, krátery

Měsíční moře

Pokud se podíváme na snímky Měsíce, vidíme na nich světlejší a tmavší místa povrchu. Světlejší pevniny jsou původní místa povrchu. Tmavší místa jsou pánve, které byly jako pozůstatky dopadu planetek zality lávou. Tato místa se nazývají moře. Moře jsou o několik set milionů roků mladší než světlejší původní oblasti.

Krátery

Krátery jsou pozůstatky dopadu menších i větších těles na povrch Měsíce.

Více se dozvíte na webových stránkách Prohlídka Měsíce, http://mesic.astronomie.cz/

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.