Zatmění Měsíce a Slunce

Zatmění Měsíce a Slunce

Zatmění Měsíce

Zatmění Měsíce nastává v okamžiku, kdy je Měsíc zakrytý Zemí tak, že stín, který vrhá Země na Měsíc, jej zakryje.

Zatmění Měsíce je možné pozorovat z celé noční poloviny Země.

Zatmění Měsíce nastává pouze, když je Měsíc v úplňku.

 

Obr. 1: Zatmění Měsíce (foto autora)

 

Obr. 2: Zatmění Měsíce (foto autora)

 

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce nastává v okamžiku, kdy se Měsíc dostane mezi Slunce a Zemi a současně je v takové vzdálenosti od Země, že měsíční kotouč zakryje Slunce.

Úplné zatmění Slunce je možné pozorovat pouze chvíli a jen v úzkém pásu Země (v tzv. pásu totality).

Zatmění Slunce nastává pouze, když je Měsíc v novu.

Video - spustíte v pravé části stránky

NASA. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 15.11.2014]. Dostupný na WWW: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Solar_Eclipse_May_20th_as_Seen_by_Hinode_xo.ogv >.

 

Obr. 3: Zatmění Slunce

Zdroje

Obrázky:

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Částečné zatmnění Slunce