Fotosféra

Fotosféra

Fotosféra je nejhlubší a nejhustší vrstva sluneční atmosféry. Je to viditelný povrch Slunce. Z něj uniká do vesmíru převážná část záření. Tloušťka této vrstvy je asi 300 kilometrů. Na dně této vrstvy přestává působit vztlaková síla a energie přestává být přenášena konvekcí a začíná  být přenášena zářením. To se projevuje granulací a v případě aktivního Slunce skvrnami.

Teplota fotosféry je přibližně 6000 K.

 

Více o fotosféře se dozvíte z tohoto článku.

NASA Marshall Space Flight Center. http://solarscience.msfc.nasa.gov/ [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na WWW: < http://solarscience.msfc.nasa.gov/surface.shtml >.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.