Rozměry hvězd

Rozměry hvězd

Hmotnosti hvězd udáváme jako násobky hmotnosti Slunce. Pohybují se v intervalu 0,08MS – 100MS. Většina hvězd má však hmotnost do 5MS.

Čím větší je hmotnost hvězdy, tím větší je teplota uvnitř hvězdy a tím větší je i tlak uvnitř hvězdy.

Průměry hvězd se však na rozdíl od hmotnosti značně liší. Především v konečných stádiích života (například neutronové hvězdy nebo bílí trpaslíci).

  • Nejmenší jsou neutronové hvězdy s průměrem několika desítek kilometrů.

  • Rozměry naší Země mají bílí trpaslíci. Za 7 miliard roků se bílým trpaslíkem stane i naše Slunce.

  • Naopak červení veleobři mají průměr řádově tisíckrát větší než je průměr našeho Slunce.

Odkaz na animaci, která srovnává rozměry hvězd:

YouTube, http://www.youtube.com/ [online]. [cit. 12.1.2015]. Dostupný na www: < https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q >.

 

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.