Vývoj a růst kostí

VÝVOJ A RŮST KOSTÍ

Kosti vznikají z vaziva nebo chrupavky procesem zvaným kostnatění (osifikace):

 • z vaziva jsou některé kosti lebky a hrudní koš;

 • z chrupavky je většina kostí.

Typy kostí

 • dlouhé (stehenní, pažní);

 • krátké (zápěstní);

 • ploché (lopatka);

 • nepravidelného tvaru (dolní čelist).

Části dlouhých kostí

 • diafýza - střední část kosti;

 • epifýzy - konce kosti;

  • mezi diafýzou a epifýzou jsou růstové (epifyzární) chrupavky, které umožňují kostnatění a růst kosti do délky. Růst do šířky se uskutečňuje díky okostici;

  • činnost buněk růstových chrupavek řídí růstový hormon (somatotropin) z podvěsku mozkového (hypofýzy).

Zdroje
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1, 2: KLEMENTA, Josef a kol. Somatologie a antropologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 502 s. ISBN 14-406-81.
 • Obr. 3: DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
Základní pojmy
Osifikace - přeměna pojivových tkání v kosti = kostnatění. Diafýza - střední část kosti. Epifýza - koncová část kosti.
Samostatná práce

Vhodné i pro žáky ZŠ

Vyhledejte za pomocí interentu, které kosti v lidském těle jsou kosti:

a) dlouhé _________________________

b) krátké _________________________

c) ploché _________________________

Obrázek

Obr. 1: Růst pažní kosti

Obrázek

Obr. 2: Růst a vývoj kostí

Doplňující učivo

Vznik kosti z vazivového základu

Z tohoto základu vznikají především kosti ploché - temenní kosti, části čelní, spánkové a týlní kosti a kost klíční. Model těchto kostí je vazivový. Osifikační centra se nachází uprostřed.

Doplňující učivo

Kostní věk

Růst kostí je důležitý faktor u rentgenového vyšetření pro stanovení tzv. kostního věku. Podle snímku ruky se posuzuje růst a vývoj daného jedince. Snímek zápěstí se porovnává s prvním krčním obratlem. 

Obr. 3: A - dvouleté díte, B čtyřleté dítě, C devítileté dítě