Spojení kostí

Spojení kostí

1.Nepohyblivé spojení kostí (pevné)

 • Pomocí jiné pojivové tkáně:

  • vazivem (lebka) - švy v mládí;

  • chrupavkou (stydká spona, meziobratlové ploténky mezi těly obratlů).

 • Druhotně srůstem kostí (kost křížová, kost kostrční - srostlé obratle, kosti pánve).

2. Pohyblivé (kloubní spojení):

 • kloub = spojení dvou nebo více kostí dotykem na styčných plochách - kloubní hlavice a kloubní jamka;

 • styčné plochy jsou chrupavčité;

 • po obvodu spojeny kloubním pouzdrem (vazivem) - ochrana kloubu, prostoupena sítí vlásečnic a nervovými vlákny;

 • vnitřní strana kloubního pouzdra = synoviální vrstva ta produkuje kloubní maz → synovii.

 

Funkce kloubního mazu:

 • zmenšuje tření na styčných plochách;
 • obsahuje výživné látky pro povrchové chrupavky;
 • zajišťuje pevné přilnutí kloubních ploch k sobě;
 • zmenšená tvorba synovie => praskot v kloubech.

Dělení kloubů

 • klouby jednoduché - spojení dvou kostí;
 • klouby složené;
 • spojení více než dvou kostí nebo vloženy chrupavčité destičky (menisky) = vyrovnání zakřivení styčných ploch;
 • provádění pohybů (ohyb, otáčení) = kolenní kloub;
 • druhy kloubů: kulovitý, elipsový, sedlový, válcový, plochý.

 

Zdroje
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Kloub. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. 28.11.2014 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Gray331.png
Obrázek

Obr. 1: Kloubní úprava

Doplňující učivo

Hlavní části kloubů:

1. Plochy kloubní - tvořeny kloubní hlavicí a kloubní jamkou. Plochy kloubní jsou kryty hyalinní chrupavkou, silnou 0,5 cm.

2. Kloubní pouzdro - je tvořeno vazivem. Skládá se z vrstvy zevní a vnitřní. Zevní vrstva produkuje tuhé vazivo, vnitřní vrstva produkuje sinoviální blanku. Blanka produkuje kloubní maz - synovii. 

3. Kloubní dutina - kapilární prostor, vyplněný vrstvičkou synovie.

4. Pomocná zařízení kloubní - jsou útvary připojené ke kloubu - vazy, chrupavčité lemy, destičky a synoviální váčky. 

Obrázek

Obr. 2: Loketní kloub

Samostatná práce

Vhodné i pro žáky ZŠ

Vyhledejte příklady kloubů:

a) kloub válcovitý __________________________________

b) kloub kulovitý ___________________________________

c) kloub vejčitý ____________________________________

d) kloub sedlovitý __________________________________

e) kloub plochý _____________________________________

f) kloub kladkový ___________________________________

Základní pojmy
Kloub - spojení dvou nebo více kostí. Synoviální tekutina - čirá tekutina, funkce výživná. Zmírňuje tření mezi kloubními plochami a zvyšuje přilnavost kloubních ploch.