Montáž a demontáž kolíků

Montáž a demontáž kolíků

Kolíkovými spoji získáme rozebíratelný spoj s tvarovým stykem i spoj nerozebíratelný.

Kolíkové spoje se používají pro zajištění vzájemné polohy dvou nebo více strojních součástí, k zabránění posuvu jedné části vůči druhé, ke spojení dvou strojních součástí apod. Kolíky používáme také jako střižné pojistky, které chrání pracovní stroj před přetížením.

Obr. 1: Rozdělení kolíků

Výhodou kolíkových spojů je poměrně snadná montáž. U rozebíratelných kolíkových spojů je však nutno vytvořit dostatečně velký tlak mezi stěnou otvoru a kolíkem. U nerozebíratelných spojů se kolíky roznýtují.

Obr. 2: Použítí kolíků

Nejčastěji používáme kolíky válcové – hladké, rýhované nebo pružné a kolíky kuželové.

Montáž válcových kolíků

Do ustavených součástí vyvrtáme po orýsování a odůlčíkování díru.

Díra pro válcový kolík hladký se vystružuje na předepsaný rozměr.

Díru pro válcový kolík pružný není třeba vystružovat. Pružné kolíky se zarážejí do hladké díry menšího průměru, než je vnější průměr kolíku. Spoj s pružným kolíkem je možno opakovaně montovat.

Spoje s rýhovanými kolíky se nehodí pro častou demontáž, jejich výhodou je je to, že díru není třeba lícovat.

Pro montáž hladkých a rýhovaných kolíků platí:

 • Materiál pro výrobu kolíku musí mít vyšší pevnost než je pevnost materiálu spojovaných součástí,

 • Díra musí být bez otřepů,

 • Před nasazením se kolík potře olejem,

 • Do dvou třetin se kolík zasunuje lehkým tlakem, aby se při zarážení nevyosil,

 • Kolík zarážíme paličkou co nejmenším počtem úderů, aby se horní konec nerozšířil (výhodnější je použití lisu).

Montáž kuželových kolíků

Kuželové kolíky se používají k pevnému spojení malých ozubených kol, pák s hřídelem a také k zajištění přesné vzájemné polohy dvou součástí spojených šrouby. Kuželovitost kolíku zajišťuje jeho samosvornost a tím i bezpečnost proti uvolnění.

Kuželové kolíky se používají hlavně pro neprůchozí díry. Díry pro kuželové kolíky je nutno vyvrtat a pak vystružit v obou součástech zároveň. Po vyvrtání se díry upravují kuželovým výstružníkem s kuželovitostí 1 : 50. Díru není třeba lícovat. Kuželové kolíky drží v díře pouze třením. Kolíky, které nebudeme vyjímat, je možno zajistit proti uvolnění roznýtováním tenčího konce (pokud je přístupný). Není-li kuželový kolík, který je třeba vyjímat, z druhé strany přístupný, je nutno použít např. kolíku s krčkem nebo hlavičkou.

Zdroje
 • KAREIS, Bedřich. Technologie oprav. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1995, 257 s. ISBN 80-854-2776-1.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba: technologie: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2006-2008, 3 sv. ISBN 978-80-7320-127-23.
 • MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže. Praha: SNTL, 1987
 • KŘÍŽ, Rudolf. Stavba a provoz strojů: Čáati strojů. Praha: SNTL, 1977.

Obrázky:

 • Obr. 1 - 2: BARTOŠ, Libor. IPPP ČR. Stroje a zařízení: 1.ročník oboru Zámečnické práce ve stavebnictví. 2008.
Opakování
 1. Definuj nerozebíratelný a rozebíratelný spoj.
 2. Uveď příklady nerozebíratelného a rozebíratelného spoje.

Určeno i pro žáky ZŠ.

 

Kontrolní otázka

Jaké jsou výhody kolíkových spojů?

Jaké kolíky se nejčastěji používají?

Jaká pravidla platí pro montáž hladkých a rýhovaných válcových kolíků?

Určeno i pro žáky ZŠ.