Montáž a demontáž čepů

Montáž a demontáž čepů

K rozebíratelnému kloubovému spojení součástí strojů se používají čepy. Čepy mají větší průměr než kolíky. Jejich uložení je s vůlí, jelikož umožňují spojeným součástem vzájemný pohyb (otáčení o malý úhel). Čepy přenášejí zatížení jak tlakem, tak i tahem. Mohou být namáhané i ohybem, když nahrazují krátké nosné hřídele (např. pojezdových kol, kladek). Většina čepů je normalizovaná. Čep musí být dobře mazán, a to z důvodu pohyblivosti spoje. V čepu jsou proto mazací kanálky. Čepy větších průměrů mohou být odlehčeny (duté).

Obr. 1: Čep

Druhy čepů

Kromě normalizovaných čepů se používají duté a pružné čepy. Čepy zvlášť namáhané otěrem se vyrábějí z cementačních ocelí a jsou cementovány a kaleny.

Obr. 2: Druhy čepů

Montáž a demontáž čepových spojů

Čepy uložené s vůlí nasuneme do spojovacích děr a zajistíme proti uvolnění.

Čepy uložené s přesahem se pevně uloží do jedné ze spojovacích součástí (nalisují) a druhá součást se nasazuje na čep.

Lze také využít tepelné roztažnosti materiálů – ohřátí spojovaných součástí nebo ochlazení čepů.

Čep musí být ve spoji zajištěn proti osovému posunutí. Na jednom konci mohou být zajištěny pouze čepy malých průměrů. Toto zajištění může být provedeno několika způsoby:

 • Maticí,

 • Závlačkou, pružnými kroužky z drátu kruhového průřezu,

 • Pojistnými kroužky.

Čepy se zajišťují také proti pootočení a to:

 • Kolíky,

 • Pojistnými šrouby,

 • Přídržkou.

Čepy bez hlavy se zajišťují ve spoji:

 • Stavěcím šroubem,

 • Kuželovým kolíkem,

 • Rýhovaným kolíkem v jedné ze spojovaných součástí.

Obr. 3: Rozdělení čepů

Zdroje
 • KAREIS, Bedřich. Technologie oprav. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1995, 257 s. ISBN 80-854-2776-1.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba: technologie: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2006-2008, 3 sv. ISBN 978-80-7320-127-23.
 • MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže. Praha: SNTL, 1987.
 • KŘÍŽ, Rudolf. Stavba a provoz strojů: Čáati strojů. Praha: SNTL, 1977.

Obrázky:

 • Obr. 1 - 3: KŘÍŽ, Rudolf. Stavba a provoz strojů: Čáati strojů. Praha: SNTL, 1977.
Kontrolní otázka
 1. Jaký je rozdíl mezi čepem a kolíkem?
 2. Jak se využívá tepelné roztažnosti materiálu?
 3. Jakými způsoby se ve spoji zajišťují čepy bez hlavy?

Určeno i pro žáky ZŠ.