Svalová soustava

SVALOVÁ SOUSTAVA

Spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu. Kosterní svaly tvoří příčně pruhovaná svalová tkáň:

  • upínající se na kosti;

  • ovládající se naši vůlí;

  • odpovídající spolu s kostmi a šlachami za všechny formy volního pohybu.

Obr. 1: Svaly těla

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Svaly. 21. století. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://21stoleti.cz/blog/2011/08/29/silne-svaly-z-tkanove-kultury/svaly-2/
  • Obr. 2: Autor neznámý. Svalová soustava-čelní pohled. Dipo. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni2/vsechny-kategorie/biologie/demonstracni-obrazy/svalova-soustava-celni-pohled-do-84×200-cm-(V2003-1-89D).html

 

Doplňující učivo

Nauka o svalech se nazývá myologie. Sval je hybnou a aktiví částí pohybového systému. Pomocí svalové tkáně, konkrétně příčně pruhovaného kosterního svalstva, si organismus zajišťuje pohyb jako celku i jednotlivých částí organismu v prostoru. Svalová soustava je tvořena tkání svalovou. Svaly jsou tkání, která se jasně projevuje vlastnostmi: dráždivost, stažlivost. 

 

Zajímavost

Tělo člověka obsahuje 600 svalů, u mužů tvoří svaly 36 % tělesné hmotnosti. U žen je to pak 32 %.

Obrázek

Obr. 2: Svaly

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Jaký typ svaloviny tvoří kosterní svalstvo?

Jak se nazývá nauka o svalech?

Jaké 2 základní vlastnosti má sval?