Ruční zpracování kovů

Přestože se ruční práce ve strojírenství používá stále méně, má svůj význam. Je sice ve stále větší míře nahrazována moderními technologiemi strojního obrábění, ale využije se při různých opravách, údržbě atd.

Tématem je ruční zpracování kovů, které obsahuje základní pravidla činnosti v každé konkrétní lekci. Také je zde uvedena, vždy v několika bodech, bezpečnost práce. Při jejím dodržování  bude v maximální míře eliminováno riziko úrazů. Pochopení principu ručního obrábění kovů je důležité, protože se dají v mnohých případech využít v nejmodernějších strojírenských technologiích.

Cílem tohoto tématu je poskytnout žákům odborné a teoretické vědomosti, které využijí při změně polotovarů ve výrobky, a dále se seznámí se základními nástroji, které budou při této činnosti potřebovat.