Ruční elektrický závitořez

Ruční elektrický závitořez

Používá se pro regulaci (opravu) a řezání vnitřních závitů při opravách, údržbě i v sériové výrobě. Pro zapnutí závitořezu se stiskne spínač, pro vypnutí se spínač uvolní. Při delší práci se pro trvalé zapnutí stiskne spínač a poté se zasune zajišťovací tlačítko, pro vypnutí se spínač opět uvolní. U závitořezu je možné regulovat počet otáček. Při lehkém tlaku na spínač jsou zvoleny otáčky nižší, vyšších otáček se dosáhne zesílením tlaku na spínač, a tak je možné libovolně měnit počet otáček za chodu závitořezu. U některých typů se po nastavení trvalého chodu otáčky mění pomocí seřizovacího kolečka na spínači. Výhodou plynulé volby otáček je jemný, kontrolovaný rozběh. Závitořez je vybaven vratným soukolím pro pravotočivý běh vpřed a zrychlený levotočivý běh zpět.

Při uvedení závitořezu do provozu se sklíčidlo točí doleva, při nasazení nástroje (závitníku) do otvoru obrobku se automaticky změní směr otáčení sklíčidla a řeže se závit. Po dosažení požadované hloubky závitu se uvolní přítlak na závitník, převodovka přepne na levý chod a závitník se vytočí ven ze závitu. Při řezání závitů do neprůchozích (slepých) děr se používají závitníky se šroubovitou drážkou, které samy odstraňují třísky vznikající při řezání. Aby se zabránilo zalomení závitníku při řezání závitu do neprůchozích děr, musí se pracovat s hloubkovým dorazem. V tom případě po dosažení požadované hloubky závitu se sklíčidlo automaticky přepne na levý chod.

Hloubkový doraz je součástí příslušenství závitořezu. Aby se zabránilo případnému zalomení závitníku křivým nasazením, může být sklíčidlo seřízeno na kývání nebo je použito sklíčidlo výkyvné. Ke zlomení závitníku dochází tehdy, je-li křivě nasazen, řeže-li se „bez citu“ nebo když otvor pro řezání závitu neodpovídá (průměr otvoru je malý). Závitořez není nutné nijak speciálně ošetřovat. Údržba závitořezu spočívá v kontrole větracích otvorů na skříni, které se musí udržovat volné a čisté.                    

Při řezání závitů se musí používat vhodný řezný olej.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s ručním elektrickým závitořezem:

 • Před zahájením práce se závitořezem je třeba zkontrolovat, zda napětí uvedené na jeho štítku souhlasí s napětím elektrické sítě.
 • Před spuštěním závitořezu se přesvědčte, zda není poškozený přívodní kabel.
 • Přívodní kabel neveďte přes ostré hrany.
 • Před každou prací na závitořezu vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.
 • Pokud je to nutné, používejte pouze originální, profesionálně vyrobené prodlužovací kabely.
 • Dobře zajistěte obrobek, např. ve svěráku, ve svěrkách.
 • Na obrobek nasazujte jen zapnutý závitořez.
 • Při řezání závitu závitořezem je třeba zohlednit velikost závitníku (např. M4, M12).
 • Používejte pouze ostré nástroje.
 • Vyvarujte se nežádoucího spuštění závitořezu, přenášejte jej pouze tehdy, je-li vypnutý.
 • Pro bezpečný chod závitořezu je nutné používat příslušenství dodávané výrobcem.
 • Případné opravy mohou být prováděny pouze v odborných dílnách.

 

Obr. 1: Ruční elektrický závitořez

 

 

Obr. 2: Sadové závitníky

 

Obr. 3: Maticové závitníky 

Zdroje
 • Návod k použítí: Závitořez Fein.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.
Opakování

Jakým způsobem se závitořez uvádí do chodu?

Jakým způsobem se nastaví závitořez pro trvalý chod?

Popiš oba způsoby regulace otáček.

Kterým směrem se otáčí sklíčidlo po spuštění závitořezu?

Kdy se mění směr otáčení sklíčidla závitořezu?

Co musíme provést se závitořezem po dosažení požadované hloubky závitu?

K čemu slouží hloubkový doraz?

Jaké mohou být příčiny zalomení závitníku při řezání závitu závitořezem?

Uveď bezpečnostní pokyny pro práci s ručním elektrickým závitořezem. 

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. K čemu se používá ruční elektrický závitořez?

2. Jaký nástroj používáme při práci s ručním elektrickým závitořezem?