Diagnostika paralelní

Diagnostika paralelní

Paralelní (vnější) diagnostika umožňuje zjistit většinu závad na elektrických zařízeních vozidla měřící či diagnostickou technikou, která se připojí na testovaný komponent – čidlo, vstřikovací ventil apod.

Jde tedy o přímé měření elektrických i neelektrických veličin pomocí externích měřících přístrojů (např. multimetr, osciloskop, emisní přístroj, stetoskop, endoskop, atd.).

Paralelní diagnostika zahrnuje kompletní testy za pomoci externě připojených senzorů, například:

 • standardní testy s možností porovnání naměřených a předepsaných veličin,

 • analýza napěťových a proudových signálů,

 • analýza motoru nápovědou příčiny diagnostikované závady,

 • diagnostické měření emisí,

 • jedno, dvou nebo vícekanálový osciloskop,

 • měření multimetrem, atd.

Nástroje paralelní diagnostiky lze rozdělit podle jejich funkce a použitelnosti:

 • osciloskop – přístroj s nejrozsáhlejším použitím, dnes převážně digitální.,

 • analogový nebo digitální multimetr,

 • stroboskopická lampa,

 • opacimetr,

 • analyzátor výfukových plynů.

http://hantek.cz/sites/all/themes/theme556/images/paralelni-diagnostika.jpg

Obr. 1: Testery paralelní diagnostiky a oblasti jejich použití

 

Zdroje
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2010. 195 s. ISBN 978-80-87143-17-9.
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, s. r. o., 2011. 181 s. ISBN 978-80-87143-19-3.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 5 Elektrotechnika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2009. 234 s. ISBN 978-80-87143-13-1.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 6 Elektrotechnika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2008. 210 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Škoda- Bosch- Scania školící materiály

Obrázky:

Kontrolní otázka

1, Co je to paralelní diagnostika?

2. Jaké znáte přístroje pro paralelní diagnostiku?

Obrázek

Obr. 2: Diagnostika pomocí osciloskopu Clevescope CS320A