Diagnostické přístroje

Diagnostické přístroje

Multimetr

Multimetr je kompaktní měřicí přístroj, kterým můžeme měřit základní elektrické a elektronické veličiny. Může být proveden jako analogový nebo digitální. Pomocí multimetru můžeme provádět měření napětí, proudu, odporu, indukčnosti, test diod, kapacity kondenzátorů, teploty, frekvence nebo proudového zesilovacího činitele tranzistorů apod., dle konstrukce a možností přístroje. U vozidel se používá k prvotní kontrole různých systémů vozidla, např. stavu dobíjení akumulátoru.

obrazek

Obr. 1: Digitální multimetr s automatickým přepínáním rozsahů

Speciální testery paralelní diagnostiky

Tuto skupinu tvoří speciální nástroje, které v sobě mohou kombinovat paralelní a sériovou diagnostiku. Speciální diagnostické motor-testery se připojují prostřednictvím speciálního adaptéru mezi hlavní svorkovnici řídící jednotky motoru a kabelový svazek, což umožňuje sledování a měření vstupních a výstupních signálů přímo na řídící jednotce. Je tedy možné odhalovat i těžko zjistitelné závady, na které sériová diagnostika nestačí. Nejvýkonnější diagnostická zařízení jsou vybavena multiznačkovou sériovou diagnostiku, paralelní diagnostiku osciloskopem a příslušenství pro měřením emisí. Součástí těchto zařízení je i přístup k aktuálním technickým informacím a datům v rámci integrovaného informačního systému.

 

Tester Bosch BAT 121

Tento tester slouží k rychlé a spolehlivé diagnostice stavu akumulátoru a k testu generátoru elektrické energie motorových vozidel. Zjišťujeme stav nabití a kontrolu vnitřního odporu akumulátoru, zprostředkovaně pak získáváme informaci o startovacím výkonu. Výhodou tohoto testeru je rychlost kontroly a možnost testovat akumulátory i s nižší úrovní nabití, možnost vytisknout naměřené hodnoty, vestavěný voltmetr apod.

obrazek

Obr. 2: Připojení testeru k vozidlu

obrazek

Obr. 3: Zobrazení hlavní nabídky

Využití a rozdělení osciloskopů

Osciloskop je měřicí přístroj, který viditelně zobrazuje průběh elektrického napětí v čase a umožňuje tak pohlédnout na elektrický signál. Jeho název můžeme odvodit ze dvou slov: oscilace = kmitání (zvětšování a zmenšování napětí v závislosti na čase) a skop = zobrazovač. Většina fyzikálních veličin je měřena prostřednictvím nejrůznějších snímačů a převodníků, které příslušnou veličinu převádějí na elektrické napětí. Zobrazení průběhu tohoto napětí pak umožňuje široké využití tohoto přístroje. Osciloskopy podle konstrukce dělíme na analogové a digitální.

Analogový osciloskop se dnes již na trhu profesionální měřící techniky téměř nevyskytuje a byl nahrazen typem digitálním, který ho v řadě parametrů překonal.

Digitální paměťový osciloskop na svém vstupu sbírá v určité frekvenci vzorky napětí a ukládá je do paměti, ze které jsou na základě požadavku obsluhy zpracovány, zobrazeny a spojeny do křivky. Vzorky jsou pak zobrazeny na jednom snímku obrazovky a jsou neustále obnovovány. Rychlost obnovování obrazovky je závislá na rychlosti datového protokolu zpracovaného signálu a obnovovací frekvenci displeje.

Elektrické napětí ve vozidle se mění každou milióntinu vteřiny a osciloskop tyto změny vykresluje na obrazovku. Na těchto změnách lze pozorovat průběh a z případných anomálií usuzovat na vadný stav. Například v zapalovací soustavě motoru trvá děj pro přeskočení jiskry přibližně 10 mikrosekund. Z tohoto děje je možné číst různé závady jako například míru bohatosti směsi, vzdálenost elektrod zapalovací svíčky, velikost komprese, atd. Digitální osciloskop umí také zobrazovat průběhy dalších veličin, jako jsou například elektrický proud, tlak nebo teplota, a to díky externím snímačům a převodníkům, které převádějí určitou veličinu na osciloskopem zpracovatelné elektrické napětí. Můžeme tak sledovat vzájemné souvislosti několika veličin, např. na elektropneumatickém nebo elektro-hydraulickém řízení motoru - tlak paliva, ovládací tlak/podtlak turbodmychadla, tlak v sacím nebo výfukovém potrubí motoru apod.

Příklady měření vybraných snímačů osciloskopem

obrazek

Obr. 4: Průběh napětí na lambda sondě

obrazek

Obr. 5: Průběh napětí a proudu vstřikovače

obrazek

Obr. 6: Vysvětlení signálů benzínového vstřikovače

Zdroje
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2010. 195 s. ISBN 978-80-87143-17-9.
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, s. r. o., 2011. 181 s. ISBN 978-80-87143-19-3.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 5 Elektrotechnika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2009. 234 s. ISBN 978-80-87143-13-1.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 6 Elektrotechnika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2008. 210 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Škoda- Bosch- Scania školící materiály

Obrázky:

 • Obr. 1: Digitální multimetr s automatickým přepínáním rozsahů. zdroj: vlastní.
 • Obr. 2: Připojení testeru k vozidlu. zdroj: vlastní.
 • Obr. 3: Zobrazení hlavní nabídky. zdroj: vlastní.
 • Obr. 4: Průběh napětí na lambda sondě. zdroj: vlastní.
 • Obr. 5: Průběh napětí a proudu vstřikovače. zdroj: vlastní.
 • Obr. 6: Vysvětlení signálů benzínového vstřikovače. zdroj: vlastní.

 

Kontrolní otázka

1. Co je to multimetr a jaká měření se s ním mohou provádět?

2. K čemu slouží tester Bosch BAT 121?

3. Co je to osciloskop?

4. Uveďte příklady použití osciloskopu?