Krevní oběh

KREVNÍ OBĚH (systema cardiovasculare)

Krevní oběh je tvořen uzavřenou cévní soustavou. Srdce a cévy jsou hlavními složkami krevního oběhu. Srdce pomocí stahů srdeční svaloviny popohání krev.

Tyto dvě složky spolu úzce spolupracují. Látky jsou z tkání odváděny nejen krví, ale i mízou. Míza je nažloutlá tekutina, která koluje v lymfatickém systému. Krev a míza se podílí na udržování stálosti vnitřního prostředí.

Obr. 1: Jak obíhá krev

 

Obr. 2: Mízní systém

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Oběhová soustava. Školní a webové informační centrum. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=432
  • Obr. 2: Autor neznámý. Oběhová soustava. Školní a webové informační centrum. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=432
  • Obr. 3: Autor neznámý. Krevní oběh (arteriální a venosní systém), chlopně. SZŠ Kroměříž. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.szskm.cz/krevni-obeh-arterialni-venosni-system-chlopne
  • Obr. 4: Autor neznámý. Krevní oběh (arteriální a venosní systém), chlopně. SZŠ Kroměříž. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.szskm.cz/krevni-obeh-arterialni-venosni-system-chlopne
Obrázek

Obr. 3: Schéma tepen v těle

Obrázek

Obr. 4: Schéma žil v těle

Zajímavost

Hlavní centrum pro řízení činnosti srdce a cév je uloženo v prodloužené míše. Ta se tím stává životně důležitou. Mimo tuto činnost jsou zde uloženy centra jiných, životně důležitých funkcí (např. dýchání).